XI.3 Podiel samosprávy v jednotlivých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávy:

 
Názov
XI.3
 
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.odpovedali SMM, prísp. org., MsKS s.r.o každá 100%
1Banská Bystrica0,5 b.odpovedali MBB, a. s. - 100 % podiel
Mestské lesy Banská Bystrica, s. r. o. - 100 % podiel
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. - 48,98 % podiel
STEFE Banská Bystrica, a. s. - 34 % podiel
BIC Banská Bystrica, s. r. o. - 14,42 % podiel
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. - 10,77 % podiel
1Banská Štiavnica0,5 b.odpovedali - Bytová správa, s.r.o – 100%
- Mestské lesy, spol. s.r.o. -87%
- Joergesov Dom, a.s. – 28,34%
- Nemocnica Banská Štiavnica, a.s. – 34%
- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – 1,41 %
1Bardejov0,5 b.odpovedali Bardbyt s.r.o, 100%
Bardterm s.r.o , 100%
BTS s.r.o , 100%
Ekobard a.s. 100%
Mestské lesy s.r.o, 100%
VVS a.s. , 2,878 %
1Bratislava0,5 b.odpovedali Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť – 100 %
Odvoz a likvidácia odpadu a.s. – 100 %
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.- 59,29 %
METRO Bratislava a.s. – 66 %
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. - 100%
Bratislavská spoločnosť pre správu majetku, s.r.o. - 100 %
MKK Grössling s. r. o. – 67,69 %
Technické siete Bratislava, a.s. - 100%
Národné tenisové centrum, a.s. - 20,52 %
Incheba, akciová spoločnosť – 11,55 %
Halbart-Slovakia a.s - 50 %
Bratislavská integrovaná doprava, a.s. – 35 %
Zámocká spoločnosť, akciová spoločnosť "v konkurze" - 10 %
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,5 b.odpovedali Devnet, a.s. - 50 %, DNV Šport, spol s.r.o. - 100 %, Devínskonovoveská televízia, spol s.r.o. - 100 %
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.odpovedali Dúbravská televízia, spol. s r. o., 100%
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.odpovedali Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. - 100%
1Bratislava - Petržalka0,5 b.odpovedali Športové zariadenia Petržalky s.r.o. – 100%
Bytový podnik Petržalka s.r.o. – 100 %


1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.odpovedali Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. – 100%
1Bratislava - Rača0,5 b.odpovedali Media Rača, spol. s r.o. - 100 %
1Bratislava - Ružinov0,5 b.odpovedali Cultus Ružinov, a.s. - 100%, TVR a RE, s.r.o. - 100%, Ružinovksá rozvojová spoločnosť,s.r.o. - 100%, Trhoviská Ružinov, s.r.o. - 100%, Prvá ružinovská spoločnosť, a.s. - 10 %
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.odpovedali Technické služby Starého mesta (100%)
1Bratislava - Vrakuňa0,5 b.odpovedali SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. - 100%
1Brezno0,5 b.odpovedali Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., - 128 821 akcii z celkového počtu akcii 4 337 421
Veolia Energia Brezno, a.s. - 25 akcii z celkového počtu akcii 100
LESY MESTA BREZNO, s.r.o. - 100 %
1Bytča0,5 b.odpovedali KTR Bytča, s.r.o. - 100%. Mestské zastupiteľstvo na zasadnutí dňa 28.04.2022 rozhodlo ustanovení likvidátora a zrušení spoločnosti.
1Čadca0,5 b.odpovedali Mestská teplárenská spoločnosť a.s. (MTS a.s.) 40%;
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s.,

1Detva0,5 b.odpovedali TECHNICKÉ SLUŽBY DETVA S.R.O. - 100%
BYTES S.R.O. - 34%
AUTOSERVIS A.L.K. S.R.O. - 24%
1Dolný Kubín0,5 b.odpovedali Technické služby s.r.o. – 100 %
AQUA Kubín s.r.o. – 100 %
Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o. – 100 %
TEHOS, s.r.o. – 100 %
OVS, a.s. – 15,36 %
1Dubnica nad Váhom0,5 b.odpovedali TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. - 100%
Spoločnosť Stredné Považie, a.s. - 30%
MFK Dubnica nad Váhom, a.s. v konkurze - 34%
uni-POLIKLINIKA, a. s. - 40% Považská vodárenská spoločnosť, a.s. - 15,06%
DCa THERM, a.s. - 5,72%
1Dunajská Streda0,5 b.odpovedali THERMALPARK DS, a.s. (100%) ; Perfects, a.s.(99,93%); SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.(34%); Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.(2,52%); Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.(100%); ARÉNA DSZ, a.s.(100%); FK DAC 1904 a.s. (10,81%); Gastro DS s.r.o. (100%), DAC ARÉNA (16,61%), 1. slovenská úsporová, a.s. (13,52%) viď link

1Fiľakovo0,5 b.odpovedali Filbyt s.r.o. Fiľakovo – 100 % účasť
1Galanta0,5 b.odpovedali BYSPRAV spol. s r.o. – podiel mesta: 100 %
GALANDIA, spol s r.o. – podiel mesta: 100 %
GALANTATERM spol. s r.o. – podiel mesta: 77,5 %
1Handlová0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik s.r.o . 100%
HATER – Handlová spol. s r.o. 100%
Handlovská energetika, s.r.o.: 0,74%
KMET, a.s. 10%
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.: 2,34%
1.Slov. úsporová, a. s. 8,52%
RTV Prievidza 12,5 %
1Hlohovec0,5 b.odpovedali Bytové hospodárstvo Hlohovec, s. r. o. (100% podiel Mesto Hlohovec),
Vodárenská spoločnosť Hlohovec, s. r. o. (100% podiel Mesto Hlohovec),
Hlohovská televízia, s. r. o. (100% podiel Mesto Hlohovec),
FCC Hlohovec, s. r. o. (50% podiel Mesto Hlohovec),
Mestská zeleň Hlohovec, s. r. o. (100% podiel Mesto Hlohovec).
1Holíč0,5 b.odpovedali SMM Holíč s.r.o. 100 %
Holkatel s.r.o. Holíč 10 %
Fakultná nemocnica AGEL Skalica, a.s. 0,03 %
1Humenné0,5 b.odpovedali Televízne káblové rozvody, s.r.o. Humenné – 55 %
Humenská energetická spoločnosť, s.r.o. – 100 %
1. Humenská s.r.o. – 100 %
1Kežmarok0,5 b.odpovedali Kežmarok Invest, s.r.o. - 100%
Technické služby, s.r.o. Kežmarok - 100%
Spravbytherm s.r.o. - 100%
Lesy mesta Kežmarok, s.r.o. - 100%
1Kolárovo0,5 b.odpovedali Gúta TV s.r.o. : 100 %
Kolbyt s.r.o. : 100%
STKO N14 a.s. : 32,8%
Zus a.s. : 1,22%
1Komárno0,5 b.odpovedali KOMVaK a.s. - 100 %
Calor s.r.o. - 100 %
COM - MÉDIA s.r.o. - 100 % KN SMART SERVIS, a.s. - 100 % viď link
1Košice0,5 b.odpovedali Bytový podnik mesta Košice, s. r. o. - 100 %, Dopravný podnik mesta Košice, a.s. - 100 %, Mestské lesy Košice, a. s. - 100 %, Tepelné hospodárstvo, s. r. o. Košice - 100 %, Košická Futbalová Aréna a. s. - 99,49 %, NTC Košice, a. s. - 49 %, KOSIT a. s. - 5 %, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. - 20,44 %, GEOTERM KOŠICE, a. s. - 0,08 %
1Košice - Sídlisko KVP0,5 b.odpovedali Podnik služieb KVP s.r.o. - 100 % viď link
1Krompachy0,5 b.odpovedali Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. 100%
Mestské lesy, s. r. o., Krompachy 100%
PO WOPAX s.r.o., Krompachy 46%
KROM-SAT s.r.o., Krompachy 35%
TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.,Krompachy 34,25%
Ekover s.r.o., Spišské Vlachy 30,52%
SKI Plejsy a.s., Košice 4,9% (1518 akcií á 260,00 € )
Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s. 2,35% ((38218 akcií á 33,19 €)
1Levice0,5 b.odpovedali Margita-Ilona , s.r.o. – 100%
Levická televízna spoločnosť, s.r.o. – 100%
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – 3,91%
Leven, a.s. – 5% (spoločnosť je od 24.11.2018 v konkurze)
1Levoča0,5 b.odpovedali Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. 100 %
Sociálny podnik mesta Levoča, s.r.o., r.s.p. 100%
Nemocnica AGEL Levoča a.s. 33%
Podtatranská vodárenská spoločnosť a.s. 3,83999 %
SATEL, akciová spoločnosť Poprad v konkurze
hodnota vkladu do spoločnosti 756 244,08 eur viď link
1Liptovský Mikuláš0,5 b.odpovedali Televízia Liptov, a.s. - 100 %, Mestský Hokejový Klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. - 100 %, FIN.M.O.S., a.s. - 16,51 %, Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s. - 44,258 %, LMT, a.s. - 20 %, Tranoscuius, a.s. - 0,025259%
1Lučenec0,5 b.odpovedali SPOOL a.s. - 100 %, Mestská tržnica, s.r.o. - 100 %, Mestské lesy s.r.o. - 100 %, Brantner Lučenec s.r.o. - 26 %, Novohradská vrtná spoločnosť s.r.o. -19,8%, Veolia Energia Lučenec a.s. - 19,2 %, Thermalpark s.r.o. - 13,1 %, Gard-invest s.r.o. 10 % - v konkurze
1Malacky0,5 b.odpovedali TEKOS, spol. s r.o. - 100%, Šport aréna Malacky s.r.o. - 100%, Bratislavská vodárenská spoločnosť - 2,49%
1Martin0,5 b.odpovedali Turiec, a.s. – 100 %
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s. - 52,04 %
RETAS a.s. – 39,50 %
STEFE Martin, a.s. – 34,07 %
Televízia Turiec, s.r.o. – 100 %
MF PIC, s.r.o. (Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o.) – 100 %
Brantner Fatra s.r.o. – 15 %
Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o. - 100 %
Sociálny podnik mesta Martin, s.r.o. - 100 %
Garáže Martin, a.s. – 90% (poznámka: obchodná spoločnosť Garáže Martin, a.s. - 08.10.2019 vstup do likvidácie)
1Michalovce0,5 b.odpovedali Služby mesta Michalovce, s r.o. 100%-tný podiel Mesta
TV Mistral ,s r.o. – 100%-tný podiel Mesta
1Modra0,5 b.odpovedali Služby Modra s.r.o., 100 % podiel mesta
Lesy Modra s.r.o., 100 % podiel mesta
Médiá Modra s.r.o., 100 % podiel mesta
1Moldava nad Bodvou0,5 b.odpovedali Správa bytov : 100% podiel mesta
Penzión Bodva: 100% mesto- v konkurze
TEHO: 21%
VVS: 0,8%
1Myjava0,5 b.odpovedali Spartak Myjava a.s. 94,7% podiel
Správa majetku mesta Myjava, s.r.o. 100%
1Nitra0,5 b.odpovedali Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s., 51 % podiel mesta
Službyt Nitra s.r.o., 100 % podiel mesta
Nitrianske komunálne služby s.r.o., 100 % podiel mesta
Nitrianska investičná s.r.o., 100 % podiel mesta
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 9,54 % majetková účasť mesta
www odkaz: viď link
1Nová Dubnica0,5 b.odpovedali TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. 100 %
Nová Dubnica Invest, s.r.o. 100 %
Bytový podnik, m.p.o. 50 %
1Nové Mesto nad Váhom0,5 b.odpovedali MsBP – 100%
1Nové Zámky0,5 b.odpovedali Bytkomfort, s.r.o. 51 %
Novocentrum Nové Zámky, a.s. 100 %
Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. 100 %
Brantner Nové Zámky, s.r.o. 44 %
1Partizánske0,5 b.odpovedali Správa káblových rozvodov, s. r. o.;
Vydavateľstvo Tempo, s. r. o.;
Technické služby mesta s. r. o. - vo všetkých 100 %
viď link
1Pezinok0,5 b.odpovedali Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o – 100%
TV Pezinok, s.r.o. – 100%
1Piešťany0,5 b.odpovedali Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. akciová spoločnosť 14,276%
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. akciová spoločnosť 10,009%
Prima banka Slovensko, a. s. akciová spoločnosť 0,0067%
Letisko Piešťany, a. s. akciová spoločnosť 20,04%
1Považská Bystrica0,5 b.odpovedali Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. – 100 %
Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. – 100 %
MTS, s.r.o. Považská Bystrica – 20 %
Dopravný podnik mesta Považská Bystrica s.r.o. – 100 %
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. – 24,699 %
1Prešov0,5 b.odpovedali Dopravný podnik mesta Prešov, a.s.
100%

Technické služby mesta Prešov, a.s.
100%

Správa a údržba komunikácií mesta Prešov s. r. o.
100%

FUTBAL TATRAN ARÉNA, s.r.o.
51%

Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s 8,04%

Prešov Real, s.r.o.

100%

SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov

45%

1.FC TATRAN, a.s.

95,65 %
1Prievidza0,5 b.odpovedali Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o.
Podiel na základnom imaní: 100 %

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Podiel na základnom imaní: 100 %

Regionálna televízia Prievidza, s. r. o.
Podiel na základnom imaní: 12,50 %

Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s.
Podiel na základnom imaní: 51 %

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Podiel mesta na emisii cenných papierov: 6,88 %

UNIPHARMA PRIEVIDZA – 1. slovenská lekárnická, a.s.
Podiel mesta na emisii cenných papierov: 0,043 %
1Púchov0,5 b.odpovedali MESTSKÝ BYTOVÝ PODNIK, s. r. o. 99,9%
MsBP servis, s.r.o. 99,99% dcérska spoločnosť MESTKÉHO BYTOVÉHO
PODNIKU, s.r.o.
Podnik technických služieb mesta s.r.o., 100%
Autobusová doprava Púchov a. s. 100%
MŠK Púchov s.r.o. 100%
Púchovská kultúra s.r.o. 100%
Púchov servis s.r.o. 100%
MEDIAL Púchov s.r.o. 100%
MEDIAL TV, s.r.o. 100%
Považská vodárenská spoločnosť a. s. 10,894%
1Revúca0,5 b.odpovedali Mestské lesy – 100%
Bytové hospodárstvo – 100%
Technické služby mesta Revúca – sociálny podnik – 100%
Nemocnica s poliklinikou – 0,07%
Revúcka medicínsko – humanitná n.o. – 1,59%
Východoslovenská vodárenská spoločnosť – 1,11%
1Rimavská Sobota0,5 b.odpovedali STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.(41,34%) ; MsBS Rimavská Sobota a Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. (100%)
1Rožňava0,5 b.odpovedali Mestské lesy Rožňava, s. r. o. (100 %)
Mestské televízne štúdio s. r. o. Rožňava (100 %)
FIN.M.O.S., a. s. (k 31. 12. 2021 8,3 %)
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (1,67 % k 31. 12. 2021)
1Ružomberok0,5 b.odpovedali Mestský basketbalový klub Ružomberok, s.r.o. – 100%
Mestské lesy, spol. s r.o. – 70%
Technické služby Ružomberok, a.s. – 44%
Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s. – 100%
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s. – 51,669%
Mestský futbalový klub, a.s. – 4,19%, od 06/2021 4,48%
ByPo, spol. s r.o. – 33,40%
CZT Ružomberok, s.r.o. – 100%
Oblastná organizácia cestovného ruchu Region Liptov – 13%
Klaster Liptov – združenie cestovného ruchu – 5,4%
1Sabinov0,5 b.odpovedali Mestské lesy Sabinov s.r.o.: 100% účasť mesta
Verejnoprospešné služby s.r.o.: 100% účasť mesta
Sabyt s.r.o. Sabinov: 51% účasť mesta
1Šaľa0,5 b.odpovedali MeT Šaľa, spol. s r.o. - 100%
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - 2,63%
1Šamorín0,5 b.odpovedali MPBH Šamorín s.r.o. - 100%, AREA Šamorín s.r.o. - 100%
1Senec0,5 b.odpovedali Správa cestovného ruchu Senec, s.r.o. - 100 %, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - 2 %, Veolia - 20 %
1Senica0,5 b.odpovedali Mestský podnik služieb spol. s r. o. 100 %;
Rekreačné služby mesta Senica, spol. s r. o. -100%;
Stoma Senica, a.s. - 100%;
Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. - 100 %;
Technické služby Senica, a.s. - 49 %;
OMS ARENA Senica, a.s.- 26,14%;
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.- 0,02779 %;
Prima banka Slovensko, a.s.- 0,00176 %
1Sereď0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik – 100%
Správ majetku Sereď – 100%
Naša domová správa – 15% a 85% má Mestský bytový podnik
Komplex záuj. združ. – 66 %
ZsVodárenská spoločnosť – 1,91 %
1Skalica0,5 b.odpovedali SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. 100 %
Ryboprodukt s.r.o. 50,41 %
Vepos, s.r.o. 35 %
Fakultná nemocnica AGEL Skalica a.s.- 8,70%
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - 8,65%
GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. - 20,69%
1Smižany0,5 b.odpovedali Smižianské služby s.r.o., 100 %
1Snina0,5 b.odpovedali Nemocnica Snina s. r. o.100%; Verejnoprospešné služby Snina s. r. o. 100 %, Mestský podnik Snina, s.r.o. 100 %
1Spišská Nová Ves0,5 b.odpovedali EMKOBEL, a. s. - 100 %
LESY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES, s. r. o. - 100 %
BIC Spišská Nová Ves, s. r. o. - 100 %
MEPOS SNV s. r. o. - 100 %
BRANTNER NOVA, s. r. o., Spišská Nová Ves - 8 %
PODTATRANSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a. s., Poprad - 10,47 %
1Stará Ľubovňa0,5 b.odpovedali SLOBYTERM, spol. s r.o., Marmon, s.r.o., Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o., EKOS Spol. s r.o., Verejnoprospešné služby Stará Ľubovňa, s.r.o. – r.s.p., Verejnoprospešné služby p.o.

Mesto Stará Ľubovňa má vo všetkých spoločnostiach 100% majetkovú účasť.

Ľubovnianska nemocnica n.o. – Mesto Stará Ľubovňa má 30% majetkovú účasť
1Stará Turá0,5 b.odpovedali TECHNOTUR, s.r.o 100,00 %
LESOTUR, s.r.o. 100,00 %
AQUATUR, a.s. 100,00 %
MŠA, s.r.o. 22,80 %
Doliny, spol. s r. o. 9,10%
1Stropkov0,5 b.odpovedali MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. (100 %)
Byhos, spol. s r.o. (100 %)
Stropkovská sociálna, a.s. (20 %)
1Štúrovo0,5 b.odpovedali Enerbyt s.r.o. = 100%, Vadaš s.r.o. = 100%, VADAŠ REALITY s.r.o. = 15%, Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. = 100%
1Šurany0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. 100%
Mestská lekáreň Šurany, s.r.o. 51%
Správcovská spoločnosť Tona s.r.o. 34%
1Trebišov0,5 b.odpovedali Bytový podnik s.r.o. Trebišov - 100%; Východoslovenská vodárenská spoločnosť - 1,933%; Trebišovská energetická s.r.o. 15%,
1Trenčín0,5 b.odpovedali Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. 39,01%
AS Trenčín a.s. 10 akcií
Trenčianska parkovacia spoločnosť a.s. 100%
1Trnava0,5 b.odpovedali Mestská televízia Trnava, s.r.o. - 100 %
TT-IT s.r.o. - 100 %
FCC Trnava, s.r.o., spol. s r.o. - 50 %
STEFE Trnava s. r. o. - 50 %
Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. 29,68 %
1Veľký Meder0,5 b.odpovedali TSM Veľký Meder, s.r.o. - 100%
Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. - 100%
MŠK Veľký Meder s.r.o. - 100%
TERMÁL s.r.o. - 100%
1Vráble0,5 b.odpovedali VEPOS, spol. s r.o.(100%); Veolia Energia Vráble a.s.(20%); PFK a.s. (0,18 %), Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (1,05 %)
1Vranov nad Topľou0,5 b.odpovedali Vranovské mestské služby, s.r.o. - 100%
MFK Vranov n. T. - 100%,
Enex Vranov s.r.o. - 20%,
FIN.M.O.S., a.s. - 5,88%,
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 1,9%,
1Žiar nad Hronom0,5 b.odpovedali TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom spol. s r.o. - 100%
Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r. o. - 15%
FK POHRONIE Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa a. s. - 50%
1Žilina0,5 b.odpovedali Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o. -100%
Integrovaná doprava Žilinského kraja, s.r.o. - 35%
Mestský sociálny podnik Žilina, s.r.o. - 100%
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. - 26,55%
Správa športových zariadení mesta Žilina, s.r.o. - 100%
Technické služby mesta Žilina, s.r.o. - 100%
ŽILBYT, s.r.o. - 100%
Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. - 59%
Žilina Invest, s.r.o. - 51%
Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť -19,6%
1Zlaté Moravce0,5 b.odpovedali Nemocnica AGEL Zlaté Moravce a.s. - 4%
1Zvolen0,5 b.odpovedali STEFE Zvolen, s.r.o. – 34%
Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o. – 100%
Spoločnosť Pohronie, a.s. – 40%
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.– 5,65%
Zvolenská ekologická spoločnosť a.s. – 1,315%
Zvolenská noviny, spol. s r.o. – 100% - v likvidácii
Priemer0,47 b.
84Poprad0,25 b.čiastočne Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 100%
Mestské lesy, s.r.o. Poprad 100%
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad 100%
TV Poprad, s.r.o. 100%
Veolia Energia Poprad a.s. v likvidácii
Brantner Poprad, s.r.o.
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s.
Letisko Poprad - Tatry, a.s.
85Sečovce0 b.neodpovedali neudali percentuálny podiel - odpoveď z min. hodnotenia: Bytové hospodárstvo s.r.o. Sečovce 100%
85Stupava0 b.neodpovedali neudali podiel. Z min. hodnotenia: TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o., (100%) Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.(100%)
85Svidník0 b.neodpovedali podľa obchodného registra: Ekoservis Svidník, s.r.o. v konkurze - 20%
85Topoľčany0 b.neodpovedali Mediálna a kultúrna spoločnosť Topoľčany, s.r.o. Odpoveď z minulého hodnotenia: Mestské služby Topoľčany, s.r.o. 100% podiel mesta
85Tvrdošín0 b.neodpovedali podľa obchodného registra: TERMALŠPORT TS, s.r.o. - 100%
90Bratislava - Karlova Ves
90Košice - Dargovských hrdinov
90Košice - Juh
90Košice - Nad jazerom
90Košice - Sever
90Košice - Sídlisko Ťahanovce
90Košice - Staré Mesto
90Košice - Západ
90Kysucké Nové Mesto
90Veľké Kapušany
90Veľký Krtíš
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte