Lučenec

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
62 %
Pozícia
58.  (+9)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
84 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
76 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
62 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
6 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
94 %
VI. Dotácie a granty
 
 
40 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
23 %
VIII. Personálna politika
 
 
26 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
12 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
85 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
29 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Lučenec
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
62 %
z 95,7 bodov
  Pozícia
58.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+9
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
84 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
76 %
z 12,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
62 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
6 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
94 %
z 17 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
40 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
23 %
z 4,2 bodov
   VIII.
Personálna politika
26 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
12 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
85 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
29 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte