Sereď

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
64 %
Pozícia
47.  (-11)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
82 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
63 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
63 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
12 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
85 %
VI. Dotácie a granty
 
 
61 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
61 %
VIII. Personálna politika
 
 
27 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
12 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
85 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
80 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Sereď
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
64 %
z 94,2 bodov
  Pozícia
47.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-11
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
82 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
63 %
z 12 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
63 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
12 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
85 %
z 17 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
61 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
61 %
z 4,2 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
27 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
12 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
85 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
80 %
z 2,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte