Košice - Nad jazerom

Pridať do porovnania
Známka
A-
Celkové hodnotenie
70 %
Pozícia
22.  (+7)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
83 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
55 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
91 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
42 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
82 %
VI. Dotácie a granty
 
 
39 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
VIII. Personálna politika
 
 
21 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
81 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
89 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
0 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Košice - Nad jazerom
  Známka
A-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
70 %
z 80,3 bodov
  Pozícia
22.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+7
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
83 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
55 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
91 %
z 5,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
42 %
z 3 bodov
Rozpočet a zmluvy
82 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
39 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
   VIII.
Personálna politika
21 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
81 %
z 3,8 bodov
++
Územné plánovanie a stavebný úrad
89 %
z 2,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
0 %
z 0,3 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte