Košice - Sídlisko Ťahanovce

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
64 %
Pozícia
45.  (+10)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
87 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
64 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
86 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
17 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
59 %
VI. Dotácie a granty
 
 
54 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
VIII. Personálna politika
 
 
29 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
47 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
0 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
0 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Košice - Sídlisko Ťahanovce
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
64 %
z 79,8 bodov
  Pozícia
45.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+10
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
87 %
z 23,5 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
64 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
86 %
z 5,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
17 %
z 3 bodov
Rozpočet a zmluvy
59 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
54 %
z 6,5 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
   VIII.
Personálna politika
29 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
47 %
z 3,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
0 %
z 2,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
0 %
z 0,3 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte