Kolárovo

Pridať do porovnania
Známka
C
Celkové hodnotenie
48 %
Pozícia
92.  (-10)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
68 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
31 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
71 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
13 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
71 %
VI. Dotácie a granty
 
 
29 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
22 %
VIII. Personálna politika
 
 
26 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
21 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
85 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
36 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Kolárovo
  Známka
C
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
48 %
z 97 bodov
  Pozícia
92.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-10
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
68 %
z 22 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
31 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
71 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
13 %
z 8 bodov
Rozpočet a zmluvy
71 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
29 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
22 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
26 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
21 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
85 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
36 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte