Holíč

Pridať do porovnania
Známka
B-
Celkové hodnotenie
57 %
Pozícia
79.  (-7)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
74 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
62 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
89 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
25 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
82 %
VI. Dotácie a granty
 
 
0 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
27 %
VIII. Personálna politika
 
 
11 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
5 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
85 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
29 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Holíč
  Známka
B-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
57 %
z 94,3 bodov
  Pozícia
79.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-7
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
74 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
62 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
89 %
z 7,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
25 %
z 6 bodov
Rozpočet a zmluvy
82 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
0 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
27 %
z 3,8 bodov
   VIII.
Personálna politika
11 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
5 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
85 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
29 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte