Šurany

Pridať do porovnania
Známka
C
Celkové hodnotenie
47 %
Pozícia
95.  (+4)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
74 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
60 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
13 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
17 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
29 %
VI. Dotácie a granty
 
 
14 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
49 %
VIII. Personálna politika
 
 
25 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
48 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
92 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Šurany
  Známka
C
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
47 %
z 89 bodov
  Pozícia
95.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+4
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
74 %
z 22 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
60 %
z 12,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
13 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
17 %
z 3 bodov
Rozpočet a zmluvy
29 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
14 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
49 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
25 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
48 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
92 %
z 3,3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
50 %
z 2,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte