Trnava

Pridať do porovnania
Známka
A-
Celkové hodnotenie
74 %
Pozícia
14.  (+3)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
95 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
68 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
58 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
35 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
100 %
VI. Dotácie a granty
 
 
68 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
45 %
VIII. Personálna politika
 
 
75 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
62 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
77 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
36 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Trnava
  Známka
A-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
74 %
z 100 bodov
  Pozícia
14.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+3
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
95 %
z 23,5 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
68 %
z 15 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
58 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
35 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
100 %
z 17 bodov
++
   VI.
Dotácie a granty
68 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
45 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
75 %
z 4,5 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
62 %
z 4,8 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
77 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
36 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte