Tvrdošín

Pridať do porovnania
Známka
C-
Celkové hodnotenie
40 %
Pozícia
99.  (-6)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
57 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
20 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
33 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
21 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
47 %
VI. Dotácie a granty
 
 
16 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
13 %
VIII. Personálna politika
 
 
20 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
63 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
85 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
79 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Tvrdošín
  Známka
C-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
40 %
z 98,3 bodov
  Pozícia
99.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-6
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
57 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
20 %
z 15 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
33 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
21 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
47 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
16 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
13 %
z 3,8 bodov
   VIII.
Personálna politika
20 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
63 %
z 4,8 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
85 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
79 %
z 3,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte