Banská Štiavnica

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
61 %
Pozícia
61.  (+4)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
67 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
92 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
82 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
24 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
76 %
VI. Dotácie a granty
 
 
57 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
52 %
VIII. Personálna politika
 
 
26 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
0 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
77 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
21 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Banská Štiavnica
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
61 %
z 92,7 bodov
  Pozícia
61.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+4
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
67 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
92 %
z 12 bodov
++
   III.
Verejné obstarávanie
82 %
z 5,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
24 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
76 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
57 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
52 %
z 4,2 bodov
   VIII.
Personálna politika
26 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
0 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
77 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
21 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte