Bratislava - Nové Mesto

Pridať do porovnania
Známka
A
Celkové hodnotenie
76 %
Pozícia
12.  (-10)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
88 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
69 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
73 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
64 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
82 %
VI. Dotácie a granty
 
 
43 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
73 %
VIII. Personálna politika
 
 
80 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
81 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
92 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Bratislava - Nové Mesto
  Známka
A
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
76 %
z 93,3 bodov
  Pozícia
12.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-10
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
88 %
z 23,5 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
69 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
73 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
64 %
z 5,5 bodov
+
Rozpočet a zmluvy
82 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
43 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
73 %
z 3,8 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
80 %
z 4 bodov
++
   IX.
Etika a konflikt záujmov
81 %
z 4,8 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
92 %
z 3,3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
50 %
z 2,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte