Košice - Západ

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
60 %
Pozícia
67.  (-6)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
64 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
59 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
86 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
81 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
65 %
VI. Dotácie a granty
 
 
54 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
54 %
VIII. Personálna politika
 
 
4 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
47 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
0 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
0 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Košice - Západ
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
60 %
z 87,5 bodov
  Pozícia
67.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-6
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
64 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
59 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
86 %
z 5,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
81 %
z 8 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
65 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
54 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
54 %
z 1,8 bodov
   VIII.
Personálna politika
4 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
47 %
z 3,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
0 %
z 2,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
0 %
z 0,3 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte