XI.5. Podiel samosprávy v jednotlivých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávy:

 
Názov
XI.5
 
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.odpovedali MsKS, s.r.o., Bánovce nad
Bebravou - 100 %
1Banská Bystrica0,5 b.odpovedali ·
Bytový
podnik mesta, s.r.o.
100,00

·
Mestské
lesy, s.r.o.
100,00

·
MBB,
a.s.
99,53

·
Dopravný
podnik Mesta a.s.
49,00

·
Dom
kultúry SKC „v konkurze“
40,77

·
STEFE,
a.s.
34,00

·
Visit
BB, s.r.o.
30,00

·
BIC
, s.r.o.
14,42

·
Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.
10,77
1Banská Štiavnica0,5 b.odpovedali Bytová správa, s.r.o. – 100%
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol, s r.o. – 86,96 %
Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. - 34%
Joergesov dom, a.s. – 28,34 %
Prima banka, a.s. – 0,121 %
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. –1,41 %

viď link www.joergesovdom.sk
1Bardejov0,5 b.odpovedali uvedené na internete - prehľadný zoznam viď link
1Bratislava0,5 b.odpovedali Dopravný podnik, a.s. - 100%, Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - 100%,
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - 59,29%, METRO Bratislava, a.s. -
66%, Národné tenisové centrum, a.s. - 20,52%, Incheba, a.s. - 12,66%,
Halbart-Slovakia a.s. - 50%, Bratislavská integrovaná doprava, a.s. - 35%,
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. - 100%, KSP, s.r.o. - 100%, Zámocká
spoločnosť, akciová spoločnosť v konkurze - 10%.
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.odpovedali Dúbravská televízia, spol. s r. o., 100% vlastník-mestská časť Bratislava-Dúbravka

www.dubravka.sk, www.dubravkatv.sk
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.odpovedali Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. - 100%

viď link
1Bratislava - Petržalka0,5 b.odpovedali Športové
zariadenia Petržalky s.r.o. – 100%

Bytový
podnik Petržalka s.r.o. – 100 %

viď link
viď link (prekliknutím cez stránku www.petrzalka.sk)

viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.odpovedali Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. – 100%

Prvá biskupická spoločnosť, a.s. – 25%
1Bratislava - Rača0,5 b.odpovedali Media Rača, spol. s r.o. - 100 %
1Bratislava - Ružinov0,5 b.odpovedali Cultus Ružinov, a.s.- MČ je jediný akcionár, Ružiovský podnik
verejno-prospešných služieb, a.s.- MČ je jediný akcionár, TVR a RE,
s.r.o. - MČ je jediný spoločník
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.odpovedali Staromestská a.s. (100%)

TV Centrum s.r.o.
(20%)

Revital spol. s r. o. (12,5%)

Mesfend s.r.o.
(50%)

Bratislavský Náš markt, s.r.o. (20%)

viď link
1Bratislava - Vrakuňa0,5 b.odpovedali SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. - 100%
1Brezno0,5 b.odpovedali Lesy
mesta Brezno s.r.o. = 100% účasť mesta

Mestský
podnik služieb Brezno, s.r.o. = 100% účasť mesta

Fantázia
Brezno, s.r.o. = 24% účasť mesta

Stredoslovenská
vodárenská spoločnosti, a.s. Banská Bystrica =2,97% účasť mesta

Dalkia Brezno, a.s. = 25% účasť mesta

viď link
1Čadca0,5 b.odpovedali MTS, a.s.: 40 %, ZZO, a.s.: 52,8 %, DECORA, s.r.o. v likvidácii: 60%, SeVaK,
a.s.: 8,132% a PRIMA banka, a.s.: 0,209 %
1Detva0,5 b.odpovedali 100% v Technických službách s.r.o., 34 % v Bytes spol. s r.o, 24% v Autoservis ALK spol. s r.o.

viď link
1Dolný Kubín0,5 b.odpovedali TEHOS,
s.r.o. 100%

Technické
služby, s.r.o. 100%

INFOŠTÚDIO
mesta Dolný Kubín, s.r.o. 100%

AQUA
KUBÍN, s.r.o. 100%
1Dubnica nad Váhom0,5 b.odpovedali A/
Podiely v ovládanej osobe100%
účasť v TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.


100% účasť v Dubnica
Invest, s.r.o.B/
Podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom30% účasť - Spoločnosť Stredné Považie,
a.s.

34% účasť - MFK Dubnica nad Váhom,
a.s.


C/ Ostatný dlhodobý finančný majetok


15,06% - Považská vodárenská spoločnosť,
a.s.

0,01%
- DEXIA banka Slovensko, a.s.

5,72 % DCa THERM, a.s.

viď link
1Dunajská Streda0,5 b.odpovedali THERMALPARK DS, a.s.

Sídlo:
Gabčíkovská cesta 237/38, Dunajská Streda - Podiel mesta:100 % web:
www.thermalpark.sk

Perfects,
a.s.

Sídlo:
Alžbetínske námestie 1203, Dunajská Streda - Podiel mesta: 99,92%

SOUTHERM
SPRÁVA, s.r.o.

Sídlo:
Športová 4021/13 A, Dunajská Streda - Podiel mesta: 34%

Nemocnica s
poliklinikou Dunajská Streda, a. s.

Sídlo:
Veľkoblahovská č. 23, Dunajská Streda - Podiel mesta: 0,34%

Západoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.

Sídlo:
Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra - Podiel mesta: 2,52%

1. slovenská
úsporová, a.s.

Sídlo: Pekná
cesta 19, Bratislava - Podiel mesta: 12%

Municipal
Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.

Sídlo:
Alžbetínske námestie 1203, 929 01, Dunajská Streda - Podiel mesta: 10

viď link
1Fiľakovo0,5 b.odpovedali Filbyt, s. r. o. - 100%
1Galanta0,5 b.odpovedali Galandia
s.r.o. -
100 %

Bysprav
s.r.o. – 100 %

Galantaterm s.r.o. 77,5 %

ZsVS a.s.
- 1,748 %

FIN.M.O.S. a.s -
7.91%

viď link
1Handlová0,5 b.odpovedali MsBP, s.r.o. – 100 %, HATER s.r.o.- 100 %, KMET, s.r.o. – 10 %, RTV Prievidza- 12,5 %,
Handlovská energetika – 0,5 %

viď link
viď link
viď link
viď link
1Hlohovec0,5 b.odpovedali Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. – 100%
Hlohovská televízia, s.r.o. – 100%
Vodárenské a technické služby, s.r.o. – 100%
MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.- 81,5%
Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. - 49%
.A.S.A. Hlohovec, s.r.o. – 50%

viď link
1Holíč0,5 b.odpovedali SMM Holíč, s.r.o 100%, Holkatel, spol. s.r.o. 10%, Fakultná nemocnica s poliklinikou a.s. Skalica 0,03%.
1Humenné0,5 b.odpovedali HnTV – 100%

TKR Humenné – 55%

1:Humenská a.s. - 100%
1Kežmarok0,5 b.odpovedali Technické služby, s.r.o. Kežmarok 100%, Kežmarok
Invest, s.r.o. 100%, Spravbytherm s.r.o. 100%, Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
100%, Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o., Žakovce
8%, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,64%

viď link - na strane 129 (každoročná súčasť záverečného účtu)
1Kolárovo0,5 b.odpovedali KolByt s.r.o. 100%, Gúta TV s.r.o. 100 %, STKO Neded 32,81%
1Komárno0,5 b.odpovedali KOMVaK
a.s. - 100 %

Calor
s.r.o. - 100 %

Comorra
Servis, r.o. - rozpočtová organizácia mesta

COM
- VARGAS s.r.o. - 33 %
1Košice0,5 b.odpovedali 1)
Dopravný podnik mesta
Košice, a.s., 100 %

2)
Mestské lesy Košice,
a.s., 100 %

3)
Tepelné hospodárstvo ,
s.r.o., 100 %

4)
Bytový podnik mesta
Košice, s.r.o., 100 %

5)
Kosit, a. s., 34 %

6)
Východoslovenská
vodárenská spoločnosť, a.s.. 19,46 %

7)
Geoterm Košice, a. s..
0,08 %
1Košice - Juh0,5 b.odpovedali MPS, s.r.o. Košice - 100%
1Krompachy0,5 b.odpovedali -
Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. 100,00 %

-
Mestské lesy, s. r. o., Krompachy 100,00 %

-
PO WOPAX s.r.o., Krompachy 46,00
%

-
KROM-SAT s.r.o., Krompachy 35,00
%

-
TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.,Krompachy 34,25
%

-
Ekover s.r.o., Spišské Vlachy 30,52 %

-
Centrum Krompachy, spol. s r.o. 22,25 %

-
BRANTER s.r.o., Krompachy 17,00 %

-
SKI Plejsy a.s., Košice 5,48 %

-
Podtatranská vodárenská spoločnosť a. s. 2,35 %

-
Prima banka a.s., Slovensko 0,01%

viď link
1Kysucké Nové Mesto0,5 b.odpovedali Kysuca s.r.o. Kysucké Nové Mesto - 16 %
1Levice0,5 b.odpovedali Margita-
Ilona Levice 100%, Levická televízna spoločnosť, s.r.o. 100%,

Leven
a.s. 10%, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. 4,01%,

Prima banka Slovensko, a.s. 0,284%
1Levoča0,5 b.odpovedali Lesy mesta Levoča, spol.
s r.o. 100 %, Stavebná
prevádzkareň, s.r.o. 100 %, Všeobecná nemocnica s poliklinikou
Levoča, a.s. 33 %, Dexia banka Slovensko
a.s. 0,021 %, Podtatranská vodárenská
spoločnosť, a.s. 3,839 %, Satel
a.s. 16,2 %
1Liptovský Mikuláš0,5 b.odpovedali a)
Bytový podnik Liptovský Mikuláš, a.s. 100 % podiel na základnom imaní
i hlasovacích právach

b)
Televízia Liptov, a.s. Liptovský Mikuláš: 100 % podiel na ZI aj
hlasovacích právach

c)
Mestský Hokejový Klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 100% podiel na ZI
aj hlasovacích právach

d)
LiptovNet, a.s. Liptovský Mikuláš, 40% podiel na ZI aj hlasovacích
právach

e)
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava, 13,79 % podiel na ZI, 9,7 % na hlasovacích právach

f)
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., 44,258% podiel na ZI,
44,941 % na hlasovacích právach

g)
LMT, a.s. , 20 % podiel na ZI aj hlasovacích právach
1Lučenec0,5 b.odpovedali Brantner Lučenec s.r.o. - 26%, SPOOL, a.s. Lučenec - 100%, Mestské lesy
Lučenec s.r.o. - 100%, Mestská tržnica Lučenec s.r.o.- 100%, Novohradská
vrtná spoločnosť s.r.o. Lučenec - 19,78%, Thermalpark s.r.o. Lučenec -
13,07%, Gard-invest s.r.o. Lučenec v konkurze - 10%, Primpark a.s.
Lučenec v konkurze - 20%
1Malacky0,5 b.odpovedali Tekos, s.r.o,100%, Nemocničná,a.s.5%, BVS, a.s.2,49%, Eurovalley,a.s.1%, UniCreditBank, a.s.
a Rema, a.s.

www.malacky.sk/elektronická
úradná tabuľa/financie a rozpočet (mat.Z55/2014 Záverečný účet mesta )
1Martin0,5 b.odpovedali TURIEC, a.s.

100 %
760.140,31 €


RETAS, a.s.

39,5 %
26.223,20 €


Stefe Martin, a.s.

34,07 %
908.570,- €

Garáže Martin, a.s.

90 %
32.436,40 €

Lyžiarske stredisko
Martinské hole, a.s. v konkurze

12.779,66 €

Turčianska vodárenská spoločnosť,
a.s.

52,049 %
13.010.878,28 €


Televízia Turiec, s.r.o.

100 %
39.833,- €


MF PIC, s.r.o.

100 %
1.693.987,- €


MARTICO, s.r.o.

16,6 %
2.158,- €


Brantner Fatra, s.r.o.
15 %
9.958,- €

IAD Investments správ. spol., a.s.
31 ks podielových listov

viď link
1Michalovce0,5 b.odpovedali TV MISTRAL, s.r.o. Michalovce - 100 % podiel

Služby mesta Michalovce, s.r.o. - 100 % podiel

MFK Zemplín Michalovce, a.s. - 20 % podiel

www.michalovce-samospráva-rozpočet
1Moldava nad Bodvou0,5 b.odpovedali BODVATEL, s.r.o -100%, TEHO,a.s. – 20%, Moldava
Park a.s. 15%.

viď link
viď link
1Myjava0,5 b.odpovedali Správa
majetku mesta Myjava, s. r. o. – 100%

SAMŠPORT
Myjava s. r. o. – 50%

SPARTAK MYJAVA a. s. – 74,23 %
1Nitra0,5 b.odpovedali Nitrianska teplárenská spoločnosť
a.s., 51 % podiel mesta

Službyt Nitra s.r.o., 100 % podiel
mesta

Nitrianske komunálne služby
s.r.o., 100 % podiel mesta

Nitrianska investičná s.r.o., 100
% podiel mesta

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,
9,54 % majetková účasť mesta
1Nová Dubnica0,5 b.odpovedali Nová Dubnica Invest, s.r.o.
100 %

TEKOS Nová Dubnica, s.r.o.
100 %

Termonova, a.s. – 4 %
1Nové Mesto nad Váhom0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik Nové Mesto nad Váhom s.r.o.
– 100%

-
Doliny s.r.o. – 9,09%

-
PRIMA BANKA Slovensko a.s. – 0,06 %

-
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. – 11,51%
1Nové Zámky0,5 b.odpovedali Korzo Nové Zámky a.s. – 100%, Novocentrum Nové Zámky a.s. – 100%, NZ – INVEST s.r.o. –
100%, Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.- 4,64 %
1Partizánske0,5 b.odpovedali SKR, s.r.o.

Tempo, s.r.o.

TSM, s.r.o.

vo všetkých 100 %

viď link
1Pezinok0,5 b.odpovedali Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o – 100%

TV Pezinok, s.r.o. – 100%

Podnik bytových služieb, s. r. o. /
v likvidácií / - 100 %

viď link
1Piešťany0,5 b.odpovedali Trnavská vodárenská spoločnosť a.s. - 14,276% - 7 380 028,83 eur

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a.s. -10, 009% - 5 015 075,38 eur

Prima banka Slovensko a.s. - 0, 037% - 3 800,00 eur

Letisko Piešťany a.s. - 21,49% - 4 241 885,31 eur

Bytový podnik Piešťany a.s. - 100,00%
1Považská Bystrica0,5 b.odpovedali ML PB, s.r.o. – 100 %, MŠK PB, s.r.o.
– 100 %, MDS, a.s. PB – 34 %, MTS, s.r.o. PB – 20 %, PVS, a.s. – 24,699 %

viď link
1Prešov0,5 b.odpovedali Dopravný
podnik mesta Prešov, a. s. – 100 %

Technické
služby mesta Prešov, a. s. – 100 %

IPZ Prešov, a.
s. v likvidácii – 100 %

SPRAVBYTKOMFORT,
a. s. – 45 %

1.
FC TATRAN, a. s. – 8,7 %

Východoslovenská
vodárenská spoločnosť , a. s. – 7,65 %

MINERÁLNE
VODY, a. s. – 0,20 %

PREŠOV
REAL, s. r. o. – 100 %

Správa
a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o. – 70 %

MSS PREŠOV, s.
r. o. v likvidácii – 100 %
1Prievidza0,5 b.odpovedali prehľadný zoznam viď link
1Púchov0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik , s.r.o. – 99,89 %, Podnik technických služieb mesta, s.r.o. –
100%, MŠK Púchov s.r.o. – 100%, Medial Púchov s.r.o. – 100%, Medial IN s.r.o. –

100%, Medial TV s.r.o. – 100%, Autobusová doprava Púchov, a.s. - 35%,
Považská vodárenská spoločnosť a.s. - 10,89%, F.I.N.MOS a.s. – 13,26%

viď link
1Revúca0,5 b.odpovedali - Mestské lesy spol. s r.o. Revúca – 100% - Bytové hospodárstvo s.r.o. – 100%
1Rimavská Sobota0,5 b.odpovedali Mestská bytová správa s.r.o. – 100 %-ná
účasť mesta

Mestský športový klub, s.r.o. – 100 %-ná účasť
mesta

STEFE s.r.o. – 41,34 %-ná účasť mesta
1Rožňava0,5 b.odpovedali www.roznava.sk – mestské organizácie
1Šaľa0,5 b.odpovedali MeT Šaľa, spol. s r.o - 100%
1Šamorín0,5 b.odpovedali MPBH Šamorín s.r.o. - 100%, AREA
Šamorín s.r.o. - 100%
1Sečovce0,5 b.odpovedali Bytové hospodárstvo Sečovce s.r.o. - 100%

www.secovce.sk
1Senec0,5 b.odpovedali Správa cestovného ruchu, s.r.o. - ?%, Dalkia – 20%, BVS – 1,996
1Senica0,5 b.odpovedali RSMS – rekreačné služby mesta Senica, 100% s.r.o

-
MPS – mestský podnik služieb, 100% s.r.o.

-
Technické služby , a.s. 49% účasť

Na úvodnej strane www.senica.sk

Pod vlastným logom na dolnej lište sa otvoria
1Sereď0,5 b.odpovedali MsBP s.r.o. - 100 %, SMS s.r.o. – 100 %, Komplex,
s.r.o. – 50,99 % (Mesto Sereď ako člen združenia obcí so 66,6 % podielom), Naša domová správa s.r.o. – 100 % (15 % -
Mesto Sereď, 85 MsBP, spol s.r.o.) od roku 2014, ZSVS s.r.o. – 1,86 % ako Mesto
Sereď
1Skalica0,5 b.odpovedali SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s.r.o. - 100%, VEPOS – SKALICA s.r.o. - 35%, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. -
8,647%, GOLF RESORT SKALICA, a.s. - 20,69%, Fakultná nemocnica
s poliklinikou Skalica, a.s. - 13,36%, Ryboprodukt s.r.o. - 50,41%
1Smižany0,5 b.odpovedali Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. Poprad - 2,1 %

viď link
1Snina0,5 b.odpovedali v oboch prípadoch 100 %

www.snina.sk – v časti OBČAN –NEMOCNICA
SNINA a v časti OBČAN – VPS SNINA
1Spišská Nová Ves0,5 b.odpovedali EMKOBEL, a.s. ..............................................................................100%
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o................................................100%
BIC Spišská Nová Ves , s.r.o........................................................... 100%
SVT, s.r.o. Spišská Nová Ves ......................................................... 41,00 %
Brantner Nova, s.r.o. Spišská Nová Ves .........................................8,00%
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. ....................................10,47%

viď link _s_ucastou_mesta/index.html
1Stará Ľubovňa0,5 b.odpovedali -
PVS, a. s. Poprad

-
Ľubovnianska nemocnica (30%)

-
Ostatné 100 %
1Stará Turá0,5 b.odpovedali TECHNOTUR s. r. o. – 100 %,
LESOTUR s. r. o. – 100 %, Regionálna vodárenská spoločnosť AQUATUR s. r. o
.,Stará Turá – 100% , DOLINY s. r. o. -9,09 %, Mestský športový areál Stará
Turá, s. r. o. – 18,07 %, Prima banka Slovensko, a. s. – podiel majetkovej
spoluúčasti nezistený
1Stropkov0,5 b.odpovedali Obchodné
spoločnosti:

BYHOS, spol. s r.o. 100%

Stropkovská
sociálna, a.s. 20%

MŠK
Tesla Stropkov, s.r.o. 100%
1Stupava0,5 b.odpovedali TSS, s.r.o - 100%, Polygón, a.s - 20%
1Štúrovo0,5 b.odpovedali Enerbyt s.r.o. = 100%, Vadaš s.r.o. = 100%, AVE a.s. = 35%
1Šurany0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik
Šurany, s.r.o. - 100%

www.surany.sk
1Svidník0,5 b.odpovedali Ekoservis Svidník, s.r.o. (20%)
1Topoľčany0,5 b.odpovedali zariadenie pre seniorov Komfort, n. o. - 100%, Mestské služby Topoľčany, s.r.o. - 100%
1Trebišov0,5 b.odpovedali Bytový podnik s.r.o. Trebišov - 100%
1Trenčín0,5 b.odpovedali Trenčianska
parkovacia spoločnosť, a.s.

Mesto Trenčín je majiteľom 100% akcií.


Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.

Podiel Mesta Trenčín v TVK, a.s.
je 43,43%.

AS
Trenčín, a.s.

Realizovateľné cenné papiera a podiely Mesta Trenčín
v predmetnej obchodnej spoločnosti predstavujú 10%

viď link
1Trnava0,5 b.odpovedali Mestská televízia Trnava, s.r.o. - 100%,

TT-IT s.r.o. - 100%,

.A.S.A. Trnava, spol. s r.o. - 100%,

TT-KOMFORT s. r. o. - 100%
1Tvrdošín0,5 b.odpovedali TERMALŠPORT TS, s.r.o. - 100%
1Vráble0,5 b.odpovedali VEPOS, spol. s r.o. – Mesto Vráble jediný
spoločník

Prima banka Slovensko, a.s. – akcionár s počtom akcií CP 240
v menovitej hodnote 399

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - akcionár s počtom akcií CP
5438 v menovitej hodnote 33,19

Prvá Komunálna Finančná, a.s. - akcionár s počtom akcií CP 10
v menovitej hodnote 332
1Vranov nad Topľou0,5 b.odpovedali Vranovské mestské služby, s.r.o. : 100% MFK Vranov n. T. : 100%,
FIN.M.O.S., a.s. : 4,95%, Enex Vranov s.r.o.: 20%, Východoslovenská
vodárenská spoločnosť,
a.s.: 1,9%, Prima banka Slovensko, a.s.: 0,042%

viď link
viď link
1Žiar nad Hronom0,5 b.odpovedali Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o (100%); MŠK, s.r.o. (100%

cez povinnú osobu Technické služby Žiar nad Hronom, s.r.o.); Technické
služby, a.s. (10%); FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa, s.r.o.
(50%)

viď link
1Žilina0,5 b.odpovedali Dopravný podnik Mesta
Žilina, s r.o.(100%); ŽILBYT, s r.o. (100%); MsHK Žilina, a.s. (100%); MsHKM, s r.o. (51%); Obytný

súbor Krasňany, s r.o. (100%); ŽILINA REAL, s.r.o. (100%); Žilinská
parkovacia spoločnosť, s r.o. (59%); Žilina invest, s r.o. (51%);
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.
(26,55%); Mestská krytá plaváreň, s r.o. (100%); Žilinské komunikácie, a.s. (19,64%); Mestský investorský útvar, s r.o. (15%)

viď link
1Zvolen0,5 b.odpovedali STEFE Zvolen, s.r.o., - 34 %, Lesný podnik mesta
Zvolen, s.r.o. – 100%, Spoločnosť Pohronie a.s. – 40%, Stredoslovenská
vodárenská spoločnosť a.s. – 5,68%,
Zvolenské noviny, spol. s r.. „v likvidácii, - 100%, Zvolenská
ekologická spoločnosť a.s. – 1,3%, Prima
banka Slovensko a.s. – 0,05%
Priemer0,46 b.
83Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.neodpovedali od 50 do 100 %.

viď link
83Bytča0 b.neodpovedali
83Modra0 b.neodpovedali www.modra.sk
83Poprad0 b.neodpovedaliviď link
83Ružomberok0 b.neodpovedali
83Sabinov0 b.neodpovedali
83Veľký Meder0 b.neodpovedali iba viď link pod titulom Konsolidačná výročná správa mesta za rok 2013
90Bratislava - Karlova VesMČ nemá obchodné spoločnosti
90Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá podiel v obchodných spoloč.
90Košice - Nad jazeromMČ nemá organizácie
90Košice - SeverMČ nemá obchodné spoločnosti
90Košice - Sídlisko KVPMČ nemá zriadené iné organizácie
90Košice - Sídlisko Ťahanovcemestská časť neriadi žiadne organizácie
90Košice - Staré MestoMČ Košice Staré Mesto nemá obecné podniky a investície
90Košice - Západ
90Veľké Kapušanymesto nemá podiel v žiadnej OS ani nie je zriaďovateľom žiadnej OS
90Veľký KrtíšNemáme takéto spoločnosti
90Zlaté MoravceMesto Zlaté Moravce nemá založené žiadne obchodné spoločnosti
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte