Rimavská Sobota

Pridať do porovnania
Známka
C
Celkové hodnotenie
48 %
Pozícia
94.  (+1)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
78 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
34 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
4 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
21 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
82 %
VI. Dotácie a granty
 
 
23 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
16 %
VIII. Personálna politika
 
 
13 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
21 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
85 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
29 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Rimavská Sobota
  Známka
C
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
48 %
z 98,2 bodov
  Pozícia
94.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+1
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
78 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
34 %
z 15 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
4 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
21 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
82 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
23 %
z 6,5 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
16 %
z 4,2 bodov
   VIII.
Personálna politika
13 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
21 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
85 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
29 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte