Stropkov

Pridať do porovnania
Známka
B-
Celkové hodnotenie
58 %
Pozícia
77.  (-6)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
89 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
79 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
77 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
6 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
59 %
VI. Dotácie a granty
 
 
14 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
35 %
VIII. Personálna politika
 
 
33 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
13 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
85 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
36 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Stropkov
  Známka
B-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
58 %
z 95,7 bodov
  Pozícia
77.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-6
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
89 %
z 22 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
79 %
z 14,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
77 %
z 7,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
6 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
59 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
14 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
35 %
z 4,2 bodov
   VIII.
Personálna politika
33 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
13 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
85 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
36 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte