Nová Dubnica

Pridať do porovnania
Známka
D+
Celkové hodnotenie
35 %
Pozícia
100.  (-3)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
49 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
40 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
77 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
6 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
29 %
VI. Dotácie a granty
 
 
0 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
20 %
VIII. Personálna politika
 
 
14 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
5 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
85 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Nová Dubnica
  Známka
D+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
35 %
z 95,5 bodov
  Pozícia
100.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-3
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
49 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
40 %
z 12,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
77 %
z 7,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
6 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
29 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
0 %
z 6,5 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
20 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
14 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
5 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
85 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
50 %
z 2,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte