Zvolen

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
63 %
Pozícia
52.  (-20)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
79 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
58 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
52 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
35 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
82 %
VI. Dotácie a granty
 
 
50 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
50 %
VIII. Personálna politika
 
 
59 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
35 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
92 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
29 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Zvolen
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
63 %
z 100 bodov
  Pozícia
52.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-20
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
79 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
58 %
z 15 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
52 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
35 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
82 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
50 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
50 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
59 %
z 4,5 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
35 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
92 %
z 3,3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
29 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte