Komárno

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
65 %
Pozícia
43.  (+25)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
74 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
48 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
82 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
68 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
76 %
VI. Dotácie a granty
 
 
54 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
55 %
VIII. Personálna politika
 
 
33 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
51 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
77 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Komárno
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
65 %
z 99,5 bodov
  Pozícia
43.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+25
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
74 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
48 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
82 %
z 7,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
68 %
z 8,5 bodov
+
Rozpočet a zmluvy
76 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
54 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
55 %
z 5,5 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
33 %
z 4,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
51 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
77 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
50 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte