XI.3. Podiel samosprávy v jednotlivých obchodných spoločnostiach s majetkovou účasťou samosprávy:

 
Názov
XI.3
 
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.odpovedali SMM, prísp. org., MsKS s.r.o, BKC prísp.org - každá 100%
1Banská Bystrica0,5 b.odpovedali
Mestské lesy Banská Bystrica s.r.o. - 100%
MBB a.s. - 100%
Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. - 48,98%
STEFE Banská Bystrica, a.s. - 34%
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. - 10,77%
BIC Banská Bystrica, s.r.o. - 14,42
1Bardejov0,5 b.odpovedali Bardejovský podnik služieb BAPOS – mestský podnik Bardejov (100%), BARDBYT, s.r.o.(100%), Bardejovská televízna spoločnosť, s. r. o.(100%), BARDTERM, s.r.o.(100%), EKOBARD, a.s.(34%), Mestské lesy Bardejov, s. r. o.(100%) Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (2,87%)
1Bratislava0,5 b.odpovedali Dopravný podnik, a.s. - 100%, Odvoz a likvidácia odpadu a.s. - 100%,
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. - 59,29%, METRO Bratislava, a.s. - 66%,
Národné tenisové centrum, a.s. - 20,52%, Incheba, a.s. - 13,35%,
Halbart-Slovakia a.s. - 50%, Bratislavská integrovaná doprava, a.s. - 35%,
Mestský parkovací systém, spol. s r.o. - 100%,
KSP, s.r.o. - - 100%
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,5 b.odpovedali DTV, spol. s r. o. – 100 %, DNV ŠPORT, spol. s r.o. – 100 %, DEVNET, a. s. – 50 %
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.odpovedali Dúbravská televízia, spol. s r. o., 100%
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.odpovedali Novomestská parkovacia spoločnosť s.r.o. - 100%
1Bratislava - Petržalka0,5 b.odpovedali Športové zariadenia Petržalky s.r.o. – 100%
Bytový podnik Petržalka s.r.o. – 100 %

viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.odpovedali Bytový podnik Podunajské Biskupice, s.r.o. – 100%
1Bratislava - Rača0,5 b.odpovedali Media Rača, spol. s r.o. - 100 %
1Bratislava - Ružinov0,5 b.odpovedali Cultus Ružinov, a.s.- 100%, Ružiovský podnik verejno-prospešných služieb, a.s.- 100%, TVR a RE, s.r.o. - 100%, Prvá ružinovská spoločnosť a.s. - 10%
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.odpovedali Technické služby Starého mesta (100%)
TV Centrum s.r.o. (20%)
Revital spol. s r. o. (12,5%)
Mesfend s.r.o. (50%)
Bratislavský Náš markt, s.r.o. (20%)
viď link
1Bratislava - Vrakuňa0,5 b.odpovedali SPOKOJNÉ BÝVANIE, s.r.o. - 100%
1Brezno0,5 b.odpovedali Lesy mesta Brezno s.r.o. = 100% účasť mesta
Stredoslovenská vodárenská spoločnosti, a.s. Banská Bystrica =2,97% účasť mesta
Veolia Energy Brezno Brezno, a.s. = 25% účasť mesta
1Bytča0,5 b.odpovedali KTR s.r.o.Bytča - 79,10% (od 2018 100%)
1Detva0,5 b.odpovedali TECHNICKÉ SLUŽBY DETVA S.R.O. s účasťou 100%
viď link
BYTES S.R.O. s 34%
viď link
AUTOSERVIS A.L.K. S.R.O. s 24%
viď link
1Dolný Kubín0,5 b.odpovedali AQUA KUBÍN, s.r.o. – 100% podiel
Infoštúdio mesta Dolný Kubín, s.r.o. - 100% podiel
TEHOS, s.r.o. - 100% podiel
Technické služby, s.r.o. - 100% podiel
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.- 15,36% podiel
viď link
1Dubnica nad Váhom0,5 b.odpovedali  A/ Podiely v ovládanej osobe
100% účasť v TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.
100% účasť v Dubnica Invest, s.r.o.
B/ Podiely v obchodných spoločnostiach s podstatným vplyvom
30% účasť - Spoločnosť Stredné Považie, a.s.
34% účasť - MFK Dubnica nad Váhom, a.s.
C/ Ostatný dlhodobý finančný majetok
15,06% - Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
5,72 % DCa THERM, a.s.
1Dunajská Streda0,5 b.odpovedali THERMALPARK DS, a.s. (100%) ; Perfects, a.s.(99,92%); SOUTHERM SPRÁVA, s.r.o.(34%); Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.(2,52%); Municipal Real Estate Dunajská Streda, s.r.o.(100%); DAC ARÉNA, a.s.(16,61%) FIN M.O.S. a.s.(11,01%); FK DAC 1904 a.s. (10,81%); Gastro DS s.r.o. (100%) dunstreda.sk/obchodne-spoločnosti
1Fiľakovo0,5 b.odpovedali Filbyt s.r.o. Fiľakovo – 100 % účasť, Stredoslovenská vodárenská
spoločnosť a. s. Banská Bystrica – 1,32 %, FIN.M.O.S, a. s., Bratislava – 1,85%
1Galanta0,5 b.odpovedali Galantaterm spol. s r.o. – 77,50 %
BYSPRAV spol. s r.o. – 100 %
GALANDIA, spol. s r.o. – 100 %
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. – 1,748 %
FIN M.O.S., a.s. – 5,53%
viď link
1Handlová0,5 b.odpovedali Hater Handlová s.r.o. (100%), Mestský bytový podnik s.r.o. (100%), Kmet (10%), RTV Prievidza (12,5%), Handlovská energetika (0,7%), Stredoslovenská vodárenská spoločnosť (2,3%)
1Hlohovec0,5 b.odpovedali Bytové hospodárstvo Hlohovec, s.r.o. – 100%, Mestská zeleň Hlohovec, s.r.o. 100%, Hlohovská televízia, s.r.o. – 100%, Vodárenské a technické služby, s.r.o. – 100%, MESTSKÁ ČOV, spol. s r.o.- 81,5%, Nemocnica s poliklinikou Hlohovec, s.r.o. - 49%, .FCC Hlohovec, s.r.o. – 50%
viď link
1Holíč0,5 b.odpovedali SMM Holíč, s.r.o 100%, Holkatel, spol. s.r.o. 10%, Fakultná nemocnica s poliklinikou a.s. Skalica 0,03%.
1Kežmarok0,5 b.odpovedali Technické služby, s.r.o. Kežmarok 100%, Kežmarok
Invest, s.r.o. 100%, Spravbytherm s.r.o. 100%, Lesy mesta Kežmarok, s.r.o.
100%, GEOVRT Kežmarok 100%, Tatranská odpadová spoločnosť s.r.o.,
8%, Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 4,65%
príspevkové organizácie: MSKS a Verejnoprospešné služby mesta
viď link - na strane 129 (každoročná súčasť záverečného účtu)
1Kolárovo0,5 b.odpovedali KolByt s.r.o. 100%, Gúta TV s.r.o. 100 %, STKO N-14 32,81%, Západoslovenská vodárenská spoločnosť 1,22%
1Komárno0,5 b.odpovedali KOMVaK a.s. - 100 %
Calor s.r.o. - 100 %
COM - MÉDIA s.r.o. - 100 %
1Košice0,5 b.odpovedali Dopravný podnik mesta Košice, a.s., 100 %; Mestské lesy Košice a.s. 100 %; Tepelné hospodárstvo
s.r.o., 100 %; Bytový podnik mesta Košice, s.r.o., 100 %; Kosit, a. s., 5 %; Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.. 20,44 %; Geoterm Košice, a. s.. 0,08 %; Košiciá Futbalová Aréna a. s. 99,12%; NTC Košice a.s. 49%
1Košice - Juh0,5 b.odpovedali Miestny podnik služieb, s.r.o. Košice (v likvidácii )100 %
1Krompachy0,5 b.odpovedali - Bytové hospodárstvo mesta Krompachy s.r.o. 100%
- Mestské lesy, s. r. o., Krompachy 100%
- PO WOPAX s.r.o., Krompachy 46%
- KROM-SAT s.r.o., Krompachy 35%
- TERMOKOMPLEX, spol. s r. o.,Krompachy 34,25%
- Ekover s.r.o., Spišské Vlachy 30,52%
- SKI Plejs
1Kysucké Nové Mesto0,5 b.odpovedali Kysuca s.r.o. - 16,67 %
1Levice0,5 b.odpovedali Margita- Ilona Levice 100%, Levická televízna spoločnosť, s.r.o. 100%,
1Levoča0,5 b.odpovedali Lesy mesta Levoča, spol. s r.o., podiel: 100 %
Stavebná prevádzkáreň, s.r.o., podiel: 100 %
Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s., podiel: 33 %
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s., podiel: 3,839 %
viď link v pravej časti obrazovky.
1Liptovský Mikuláš0,5 b.odpovedali Televízia Liptov, a.s. Liptovský Mikuláš: 100 %
Mestský Hokejový Klub 32 Liptovský Mikuláš, a.s. 100%
LMT, a.s. , 20 %
FIN.M.O.S., a.s. Bratislava, 14 %
Tranoscius, a.s. 1%
Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s., 44,258%
1Lučenec0,5 b.odpovedali Brantner Lučenec s.r.o. - 26%, SPOOL, a.s. Lučenec - 100%, Mestské lesy
Lučenec s.r.o. - 100%, Mestská tržnica Lučenec s.r.o.- 100%, Novohradská
vrtná spoločnosť s.r.o. Lučenec - 19,8%, Thermalpark s.r.o. Lučenec -
13,1%, Gard-invest s.r.o. Lučenec v konkurze - 10%, Primpark a.s.
Lučenec v konkurze - 20%, Veolia Energia Lučenec a.s. - 19,2%, Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. - 3,7%
1Malacky0,5 b.odpovedali TEKOS, spol. s r.o.- 100%, Nemocničná a.s.- 1%, Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.- 2,49 %,
1Martin0,5 b.odpovedali  Turiec a.s. (100%); Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.(52,049%); RETAS a.s.(39,5%); STEFE Martin, a.s.(34,07%); Martico s.r.o.(16,6%); Garáže Martin a.s.(100%) Televízia Turiec s.r.o.(100%); Martinsko-Flámske PODNIKATEĽSKÉ A INKUBÁTOROVÉ CENTRUM s.r.o.(100%); Brantner Fatra;(15%) Lyžiarske stredisko Martinské hole a.s. v konkurze (0,11%); IAD Investments správ. spol., a.s. (3087eur)
viď link
1Michalovce0,5 b.odpovedali TV Mistral s.r.o. – 100 %
SMM s.r.o. – 100 %
MFK Zemplín Michalovce, a. s. – 10 %
Nemocnica novej generácie – akcie
Východoslovenská vodárenská spoločnosť - akcie
FIN.M.O.S., a.s. -akcie
1Modra0,5 b.odpovedali LESY MODRA s.r.o., MÉDIA MODRA s.r.o., TEPLO MODRA s.r.o.,
všetky 100%
1Moldava nad Bodvou0,5 b.odpovedali BODVATEL, s.r.o.100%; TEHO Moldava 23%; Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.0,83%
1Myjava0,5 b.odpovedali Správa majetku mesta Myjava, s. r. o. – 100%
SAMŠPORT Myjava s. r. o. – 50%
SPARTAK MYJAVA a. s. – 73 %
1Nitra0,5 b.odpovedali Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s., 51 % podiel mesta
Službyt Nitra s.r.o., 100 % podiel mesta
Nitrianske komunálne služby s.r.o., 100 % podiel mesta
Nitrianska investičná s.r.o., 100 % podiel mesta
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., 9,54 % majetková účasť mesta
www odkaz: viď link
1Nová Dubnica0,5 b.odpovedali TEKOS Nová Dubnica, s.r.o. – 100%
Nová Dubnica Invest, s.r.o – 100%
Termonova, a.s. – 5 %
1Nové Mesto nad Váhom0,5 b.odpovedali MsBP – 100% ,
1Nové Zámky0,5 b.odpovedali Bytkomfort, s.r.o. - 51 %
Hotel Korzo Nové Zámky, a.s. - 100 %
Novocentrum Nové Zámky, a.s. - 100 %
Brantner Nové Zámky, s. r.o. - 44 %
Západoslovenská vodárenská spoločnosť - 4,69%
viď link
1Partizánske0,5 b.odpovedali SKR, s.r.o.; Tempo, s.r.o.; TSM, s.r.o. - vo všetkých 100 %
viď link
1Pezinok0,5 b.odpovedali Pezinská mestská spoločnosť, s. r. o – 100%
TV Pezinok, s.r.o. – 100%

viď link
viď link
1Piešťany0,5 b.odpovedali Bytový podnik Piešťany s.r.o. – 100%,
Letisko Piešťany, a.s. – (podiel neuvedený), Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s. - 14,276%,
SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a.s. – 10,009%,
Prima banka Slovensko, a.s. – 0,037%
1Poprad0,5 b.odpovedali Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. 100%
Mestské lesy, s.r.o. Poprad 100%
Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad 100%
TV Poprad, s.r.o. 100%
Veolia Energia Poprad a.s. 20%
AQUAPARK Poprad, s.r.o. 15%
Brantner Poprad, s.r.o. 10%
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. 14,999%
Letisko Poprad - Tatry, a.s. 1,695 %
1Považská Bystrica0,5 b.odpovedali Mestské lesy Považská Bystrica, s.r.o. – 100 %
Mestské športové kluby Považská Bystrica, s.r.o. – 100 %
MTS, s.r.o. Považská Bystrica – 20 %
Mestská dopravná spoločnosť, a.s. Považská Bystrica – 34 %
Považská vodárenská spoločnosť, a.s. – 24,699 % viď link
1Prešov0,5 b.odpovedali 1. Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť (100 % majetková účasť mesta).
2. Technické služby mesta Prešov, a. s. (100 % majetková účasť mesta).
3. Prešov REAL, s. r. o. (100 % majetková účasť mesta).
4. MSS Prešov, s. r. o. v likvidácii (100 % majetková účasť mesta).
5. Správa a zimná údržba prešovských ciest, s. r. o. (70 % majetková účasť mesta).
6. Spravbytkomfort, a. s. Prešov ( 45 % majetková účasť mesta).
7. 1. FC TATRAN, a. s. (8,70 % majetková účasť mesta).
8. Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. (7, 65 % majetková účasť mesta).
9. Minerálne vody, a. s. (0,2 % majetková účasť mesta).
viď link
1Prievidza0,5 b.odpovedali Správa majetku mesta Prievidza, s.r.o. 100 %
Technické služby mesta Prievidza s.r.o. 100 %
Regionálna televízia Prievidza, s. r. o. 14,79 %
Prievidzské tepelné hospodárstvo, a.s. 51 %
BIC Prievidza, spol. s r.o. 97,36 %

1Revúca0,5 b.odpovedali  Mestské lesy spol. s r.o. Revúca 100% ;Bytové hospodárstvo s. r.o. Revúca 100%; Východoslovenská vodárenská spoločnosť 1,11%
1Rimavská Sobota0,5 b.odpovedali STEFE Rimavská Sobota, s.r.o.(41,34%) ; MsBS Rimavská Sobota a Mestský športový klub Rimavská Sobota, s.r.o. (100%), www.rimavskasobota.sk – sekcia Mestské organizácie ,inštitúcie
1Rožňava0,5 b.odpovedali Mestské televízne štúdio Rožňava, s.r.o. - 100%; Mestské lesy Rožňava s.r.o. - 100%; Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS), a.s. 1,59% ; FIN. M.O.S., a.s. - 5,76%
1Ružomberok0,5 b.odpovedali Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.51,669%; Technické služby, a.s.44%; ByPo, s.r.o 33,4%.; CZT, s.r.o 100%; Mestské lesy, s.r.o.48,78%; Mestský futbalový klub, a.s.4,86%; Kultúrny dom Andreja Hlinku, a.s.100%; Mestský basketbalový klub, s.r.o.100% ; SKI PARK Ružomberok 44,08%; CZT Ružomberok s.r.o. 100%; OOCR Region Liptov - združenie cest. ruchu (7% členských príspev.), Klaster Liptov - združenie cest. ruchu (6,9% členských prísp.)
1Sabinov0,5 b.odpovedali Verejnoprospešné služby spol. s r. o. Sabinov 100%
Mestské lesy Sabinov spol. s r. o. 100%
Sabyt spol. s r. o. Sabinov 51%
Spoločnosť Šariš a. s. Sabinov 12,37%
viď link
1Šaľa0,5 b.odpovedali MeT Šaľa, spol. s r.o - 100%. Západoslovenská vodárenská spol. 2,63%
1Šamorín0,5 b.odpovedali MPBH Šamorín s.r.o. - 100%, AREA Šamorín s.r.o. - 100%
1Sečovce0,5 b.odpovedali Bytové hospodárstvo s.r.o. Sečovce 100%
1Senica0,5 b.odpovedali Technické služby Senica, a.s. – majetkový podiel 49%; Stoma Senica, a.s – majetkový podiel 100%;
OMS ARENA Senica, a.s. – majetkový podiel 26,14%; Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. – majetkový podiel 0,0278 %; Mestský podnik služieb Senica, spol. s r.o. – majetkový podiel 100%; Rekreačné služby mesta Senica , spol. s r.o. majetkový podiel 100 %; Spoločenstvo vlastníkov lesa „Závršie“ – majetkový podiel 1920/3840-tin; Prima banka Slovensko, a.s. – majetkový podiel 0,00359 %
viď link
1Sereď0,5 b.odpovedali Správa majetku Sereď, spol. s r.o. (100%), Mestský bytový podnik Sereď, spol. s r.o. (100%), Naša domová správa, spol. s r.o. (15% akcie mesta, zvyšok Mestský byt. podnik), Komplex -záuj.zdr. 66%, ; Západoslovenská vodárenská spoločnosť 1,9% viď link viď link viď link
1Skalica0,5 b.odpovedali SPRÁVA MESTSKÉHO MAJETKU, s..r.o. (100 %), VEPOS – SKALICA s.r.o. (35 %), Ryboprodukt s.r.o. (50,41 %), Fakultná nemocnica s poliklinikou Skalica, a.s. (8,70 %), GRAFOBAL GROUP GOLF RESORT SKALICA a.s. (20,69 %), Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (8, 65 %) viď link
1Smižany0,5 b.odpovedali Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. – majetková účasť obce 2,1% viď link
1Snina0,5 b.odpovedali Nemocnica Snina s. r. o.100%; Verejnoprospešné služby Snina s. r. o. 100 %
1Spišská Nová Ves0,5 b.odpovedali EMKOBEL, a.s. (100%); Lesy mesta Spišská Nová Ves, s.r.o. (100%); BIC Spišská Nová Ves, s.r.o. (100%); SVT, s.r.o. (41,00%); Brantner Nova, s.r.o. (8,00%); Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. (10,47%)
viď link
1Stará Ľubovňa0,5 b.odpovedali Slobyterm s.r.o.(100); EKOS s.r.o. (100); ĽMS s.r.o., 100 Marmon spol. s r.o. (100);
1Stará Turá0,5 b.odpovedali  Technotur s.r.o. 100%
Lesotur s.r.o. 100%
AQATUR a.s. 100%
Mestský športový areál 25%
Kopaničiarska odpadová spoločnosť 10%
1Stropkov0,5 b.odpovedali Byhos, spol. s r.o. 100%
MŠK Tesla Stropkov, s.r.o. 100%
Stropkovská sociálna, a.s. 20%
1Stupava0,5 b.odpovedali TECHNICKÉ SLUŽBY STUPAVA, s.r.o., (100%) Vodárne a kanalizácie Stupava, s.r.o.(100%)
1Štúrovo0,5 b.odpovedali Enerbyt s.r.o. = 100%, Vadaš s.r.o. = 100%, VADAŠ REALITY s.r.o. = 15%, Komunálne služby a odpadové hospodárstvo Štúrovo, a.s. = 35% viď link
1Šurany0,5 b.odpovedali Mestský bytový podnik Šurany, s.r.o. - 100%, Mestská lekáreň Šurany s.r.o. - 51%
1Svidník0,5 b.odpovedali Ekoservis Svidník, s.r.o. (20%)- v konkurze
1Topoľčany0,5 b.odpovedali Mestské služby Topoľčany, s.r.o. ....100% podiel mesta
Borina, s.r.o. Livinské Opatovce ......17,647% podiel mesta
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Nitra ...3,1% podiel mesta
1Trebišov0,5 b.odpovedali Bytový podnik s.r.o. Trebišov - 100%; Trebišovská energetická s.r.o. (15% - nezúčastňuje sa na riadení "zlatá akcia") viď link
1Trenčín0,5 b.odpovedali Trenčianska parkovacia spoločnosť, a.s. ( 100%); Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. (41,97%); AS Trenčín, a.s. (10% )

viď link
1Trnava0,5 b.odpovedali Mestská televízia Trnava, s.r.o. (100 %) TT - IT, s.r.o. (100 %);
FCC Trnava, s.r.o. (50 %); STEFE Trnava, s.r.o. (50 %); Centrum zdravia Prednádražie Trnava, s.r.o. - v likvidácii
(8,33 %); Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.
(29,68 %*); Prima banka Slovensko a.s. (0,18 %*)

viď link
1Tvrdošín0,5 b.odpovedali TERMALŠPORT TS, s.r.o. - 100%
1Veľký Meder0,5 b.odpovedali TERMÁL s.r.o., TSM Veľký Meder, s.r.o., MŠK Veľký Meder, s.r.o., Mestský podnik bytového hospodárstva, s.r.o. – (všade 100 %);
1Vráble0,5 b.odpovedali VEPOS, spol. s r.o.(100%); Veolia Energia Vráble a.s.(20%); PFK a.s. (10 ks akcií - menovitá hodnota 332 eur/ks)
1Vranov nad Topľou0,5 b.odpovedali Vranovské mestské služby, s.r.o. (100%); MFK Vranov n. T. : (100%); Enex Vranov s.r.o.: (20%); FIN.M.O.S., a.s. : (5,09%); Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.: (1,9%); viď link viď link
1Žiar nad Hronom0,5 b.odpovedali 1. TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. (100 %) 2. ŽIARSKA KOMUNÁLNA SPOLOČNOSŤ, spol. s r.o. (100 %) äspojí sa s Technickými službami s.r.o.) 3. Mestský športový klub Žiar nad Hronom, spol. s r.o. (15 %) 4. FK POHRONIE (50 %) 5. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. (2,59 %) 6. technické služby a.s. (10%) - 2018: rozhodnutie o predaji všetkých akcií mesta, podiel zanikne
viď link
1Žilina0,5 b.odpovedali Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. (100%); ŽILBYT, s.r.o. 100 %; MsHKM Žilina, s.r.o. (100 %); MsHK Žilina, a.s. (100 %); Obytný súbor Krasňany, s.r.o. (100 %) v likvidácii; Žilinská parkovacia spoločnosť, s.r.o. (59 %); Žilina Invest, s.r.o. (51 %); Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. (26,55 %); Mestská krytá plaváreň, s.r.o. (100 %); Žilinské komunikácie, akciová spoločnosť (19,64 %); Integrovaná doprava žilinského kraja (35%)
1Zlaté Moravce0,5 b.odpovedali Nemocnica Zlaté Moravce a.s. - 4%
1Zvolen0,5 b.odpovedali STEFE Zvolen, s r.o. (34%); Lesný podnik mesta Zvolen, s.r.o, (100%); Spoločnosť Pohronie, a.s.,.(40%); Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. (5,68%); Zvolenské noviny, spol s r.o. „v likvidácii“ (100%); Zvolenská ekologická spoločnosť a.s., (1,315%)
Priemer0,47 b.
86Banská Štiavnica0 b.neodpovedali MESTO ODPOVEĎ NEUVIEDLO, info z minulého rebríčka (nemusia byť presné):
Bytová správa, s.r.o. – 100%
Mestské lesy Banská Štiavnica, spol, s r.o. – 86,96 %
Nemocnica Banská Štiavnica, a. s. - 34%
Joergesov dom, a.s. – 28,34 %
Prima banka, a.s. – 0,121 %
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. –1,41 %
86Čadca0 b.neodpovedali samospráva neuviedla podiel
86Humenné0 b.neodpovedali MESTO NEODPOVEDALO, informácie z minulého rebríčka - nemusia byť aktuálne: 1.Humenská a.s. – 100 %, Televízne káblové rozvody s.r.o. – 55 %, Humenská energetická spoločnosť s.r.o. – 33%
viď link
86Púchov0 b.neodpovedali PODIELY NEUVEDENÉ
- Mestský bytový podnik, s.r.o.
· MŠK Púchov, s.r.o.
· Podnik technických služieb mesta, s.r.o.
- Púchov servis s.r.o.
· Medial Púchov, s.r.o.
· Medial TV, s.r.o.
- Púchovská kultúrna spoločnosť s.r.o.
· Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
· FIN.M.O.S., a.s.
· Autobusová doprava Púchov, a.s. viď link
86Senec0 b.neodpovedali Podiely neuvedené: Stredisko cestovného ruchu, Bratislavská vodárenská spoločnosť, Veolia
91Bratislava - Karlova VesMČ nemá obchodné spoločnosti
91Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá podiel v obchodných spoloč.
91Košice - Nad jazeromMČ nemá obchodné spoločnosti
91Košice - Severmč nemá podiely v obchodných spoločnostiach
91Košice - Sídlisko KVPMČ nemá obchodné spoločnosti
91Košice - Sídlisko ŤahanovceMČ nemá obchodné spoločnosti
91Košice - Staré MestoMČ nemá obchodné spoločnosti
91Košice - ZápadMČ nemá obchodné spoločnosti
91Veľké Kapušanymesto nemá podiel v žiadnej OS
91Veľký Krtíšmesto nemá podiel v žiadnej OS
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte