Dubnica nad Váhom

Pridať do porovnania
Známka
B+
Celkové hodnotenie
65 %
Pozícia
41.  (+46)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
86 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
73 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
59 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
83 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
59 %
VI. Dotácie a granty
 
 
47 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
45 %
VIII. Personálna politika
 
 
26 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
30 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
92 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
57 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Dubnica nad Váhom
  Známka
B+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
65 %
z 91,5 bodov
  Pozícia
41.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+46
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
86 %
z 23,5 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
73 %
z 12,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
59 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
83 %
z 3 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
59 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
47 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
45 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
26 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
30 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
92 %
z 3,3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
57 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte