Žiar nad Hronom

Pridať do porovnania
Známka
B+
Celkové hodnotenie
66 %
Pozícia
36.  (-30)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
76 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
52 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
100 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
6 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
100 %
VI. Dotácie a granty
 
 
14 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
33 %
VIII. Personálna politika
 
 
21 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
84 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
100 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
93 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Žiar nad Hronom
  Známka
B+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
66 %
z 96 bodov
  Pozícia
36.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-30
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
76 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
52 %
z 12 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
100 %
z 7,5 bodov
++
   IV.
Predaj a prenájom majetku
6 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
100 %
z 17 bodov
++
   VI.
Dotácie a granty
14 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
33 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
21 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
84 %
z 4,8 bodov
++
Územné plánovanie a stavebný úrad
100 %
z 3,3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
93 %
z 3,5 bodov
++

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte