Piešťany

Pridať do porovnania
Známka
B+
Celkové hodnotenie
70 %
Pozícia
23.  (+10)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
84 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
55 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
67 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
17 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
76 %
VI. Dotácie a granty
 
 
77 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
54 %
VIII. Personálna politika
 
 
83 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
49 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
85 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
64 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Piešťany
  Známka
B+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
70 %
z 93 bodov
  Pozícia
23.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+10
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
84 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
55 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
67 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
17 %
z 3 bodov
Rozpočet a zmluvy
76 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
77 %
z 6,5 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
54 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
83 %
z 4 bodov
++
   IX.
Etika a konflikt záujmov
49 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
85 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
64 %
z 3,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte