Šamorín

Pridať do porovnania
Známka
A-
Celkové hodnotenie
73 %
Pozícia
17.  (+79)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
79 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
68 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
87 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
67 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
71 %
VI. Dotácie a granty
 
 
69 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
50 %
VIII. Personálna politika
 
 
68 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
59 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
88 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
86 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Šamorín
  Známka
A-
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
73 %
z 91,5 bodov
  Pozícia
17.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+79
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
79 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
68 %
z 12,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
87 %
z 7,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
67 %
z 3 bodov
+
Rozpočet a zmluvy
71 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
69 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
50 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
68 %
z 4 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
59 %
z 4,8 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
88 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
86 %
z 3,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte