Bratislava

Pridať do porovnania
Známka
B+
Celkové hodnotenie
68 %
Pozícia
29.  (+13)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
77 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
55 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
69 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
78 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
41 %
VI. Dotácie a granty
 
 
93 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
85 %
VIII. Personálna politika
 
 
55 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
68 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
95 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
86 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Bratislava
  Známka
B+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
68 %
z 98 bodov
  Pozícia
29.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+13
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
77 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
55 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
69 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
78 %
z 8 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
41 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
93 %
z 7 bodov
++
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
85 %
z 5 bodov
++
   VIII.
Personálna politika
55 %
z 4,5 bodov
+
   IX.
Etika a konflikt záujmov
68 %
z 4,8 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
95 %
z 2,8 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
86 %
z 3,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte