Vráble

Pridať do porovnania
Známka
B+
Celkové hodnotenie
66 %
Pozícia
31.  (+35)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
88 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
38 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
38 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
76 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
88 %
VI. Dotácie a granty
 
 
39 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
43 %
VIII. Personálna politika
 
 
43 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
51 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
85 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
64 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Vráble
  Známka
B+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
66 %
z 94,7 bodov
  Pozícia
31.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+35
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
88 %
z 23,5 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
38 %
z 12 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
38 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
76 %
z 8,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
88 %
z 17 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
39 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
43 %
z 4,2 bodov
   VIII.
Personálna politika
43 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
51 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
85 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
64 %
z 3,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte