Rožňava

Pridať do porovnania
Známka
A+
Celkové hodnotenie
81 %
Pozícia
5.  (-2)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
92 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
83 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
79 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
44 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
88 %
VI. Dotácie a granty
 
 
79 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
88 %
VIII. Personálna politika
 
 
92 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
67 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
100 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Rožňava
  Známka
A+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
81 %
z 95,2 bodov
  Pozícia
5.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-2
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
92 %
z 23,5 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
83 %
z 12 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
79 %
z 7,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
44 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
88 %
z 17 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
79 %
z 7 bodov
++
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
88 %
z 4,2 bodov
++
   VIII.
Personálna politika
92 %
z 4 bodov
++
   IX.
Etika a konflikt záujmov
67 %
z 4,8 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
100 %
z 3,3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
50 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte