Brezno

Pridať do porovnania
Známka
B+
Celkové hodnotenie
66 %
Pozícia
39.  (-4)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
78 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
69 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
50 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
76 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
62 %
VI. Dotácie a granty
 
 
47 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
67 %
VIII. Personálna politika
 
 
47 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
33 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
92 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
71 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Brezno
  Známka
B+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
66 %
z 94,8 bodov
  Pozícia
39.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-4
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
78 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
69 %
z 12 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
50 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
76 %
z 8,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
62 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
47 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
67 %
z 3,8 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
47 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
33 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
92 %
z 3,3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
71 %
z 3,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte