Bratislava - Dúbravka

Pridať do porovnania
Známka
A
Celkové hodnotenie
76 %
Pozícia
11.  (+58)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
87 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
83 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
78 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
77 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
65 %
VI. Dotácie a granty
 
 
64 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
60 %
VIII. Personálna politika
 
 
88 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
56 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
92 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
64 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Bratislava - Dúbravka
  Známka
A
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
76 %
z 96 bodov
  Pozícia
11.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+58
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
87 %
z 23,5 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
83 %
z 14,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
78 %
z 7,5 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
77 %
z 7,5 bodov
++
Rozpočet a zmluvy
65 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
64 %
z 7 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
60 %
z 3,8 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
88 %
z 4 bodov
++
   IX.
Etika a konflikt záujmov
56 %
z 4,8 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
92 %
z 3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
64 %
z 3,5 bodov
+

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte