Bytča

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
61 %
Pozícia
63.  (-25)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
68 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
79 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
64 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
42 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
76 %
VI. Dotácie a granty
 
 
49 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
25 %
VIII. Personálna politika
 
 
35 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
11 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
54 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Bytča
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
61 %
z 91,5 bodov
  Pozícia
63.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-25
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
68 %
z 22 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
79 %
z 14,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
64 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
42 %
z 3 bodov
Rozpočet a zmluvy
76 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
49 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
25 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
35 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
11 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
54 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
50 %
z 3 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte