Trebišov

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
63 %
Pozícia
53.  (+1)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
79 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
84 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
62 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
29 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
65 %
VI. Dotácie a granty
 
 
47 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
40 %
VIII. Personálna politika
 
 
44 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
14 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
92 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Trebišov
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
63 %
z 96,2 bodov
  Pozícia
53.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
+1
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
79 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
84 %
z 14,5 bodov
+
   III.
Verejné obstarávanie
62 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
29 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
65 %
z 17 bodov
   VI.
Dotácie a granty
47 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
40 %
z 4,2 bodov
   VIII.
Personálna politika
44 %
z 3,5 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
14 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
92 %
z 3,3 bodov
+
   XI.
Obecné podniky a organizácie
50 %
z 2,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte