Senica

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
64 %
Pozícia
50.  (-7)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
90 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
57 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
57 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
25 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
88 %
VI. Dotácie a granty
 
 
54 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
45 %
VIII. Personálna politika
 
 
31 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
47 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
8 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
61 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Senica
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
64 %
z 98,5 bodov
  Pozícia
50.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-7
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
90 %
z 23,5 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
57 %
z 15 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
57 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
25 %
z 8 bodov
Rozpočet a zmluvy
88 %
z 17 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
54 %
z 6,5 bodov
+
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
45 %
z 5,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
31 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
47 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
8 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
61 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte