Stupava

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
61 %
Pozícia
65.  (-14)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
84 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
67 %
III. Verejné obstarávanie
 
 
42 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
47 %
V. Rozpočet a zmluvy
 
 
100 %
VI. Dotácie a granty
 
 
0 %
VII. Byty a zariadenia sociálnych služieb
 
 
0 %
VIII. Personálna politika
 
 
10 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
0 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
85 %
XI. Obecné podniky a organizácie
 
 
0 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Stupava
  Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
61 %
z 93,5 bodov
  Pozícia
65.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
-14
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
84 %
z 23,5 bodov
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
67 %
z 14,5 bodov
   III.
Verejné obstarávanie
42 %
z 7,5 bodov
   IV.
Predaj a prenájom majetku
47 %
z 8,5 bodov
Rozpočet a zmluvy
100 %
z 17 bodov
++
   VI.
Dotácie a granty
0 %
z 6,5 bodov
   VII.
Byty a zariadenia sociálnych služieb
0 %
z 0,5 bodov
   VIII.
Personálna politika
10 %
z 4 bodov
   IX.
Etika a konflikt záujmov
0 %
z 4,8 bodov
Územné plánovanie a stavebný úrad
85 %
z 3,3 bodov
   XI.
Obecné podniky a organizácie
0 %
z 3,5 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte