VI.2 Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?

 
Názov
VI.2
 
1Bardejov0,5 b.ánoviď link
1Bratislava0,5 b.áno všeobecne: viď link alebo viď link , kultúra: viď link , soc. oblasť: viď link alebo viď link , šport a vzdelávanie: v štatútoch jednotlivých podprogramov -
viď link alebo viď link , kultúra (grantové schémy Nadácie mesta Bratislavy): viď link
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Karlova Ves0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Petržalka0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.áno VZN 1/2021 viď link
1Bratislava - Rača0,5 b.áno časť: Ochrana verej. záujmu pri rozhodovaní viď link preklik sem viď link
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.áno odpoveď samosprávy: Každý člen hodnotiacej komisie podpisuje prehlásenie ku konfliktu záujmov, ak je v konflikte záujmov, nemôže dotácie hodnotiť. Upravuje priamo VZN 8/2019. viď link
1Bratislava - Vrakuňa0,5 b.ánoviď link
1Bytča0,5 b.áno (rieši vzťah člen komisie - predkladateľ) viď link
1Detva0,5 b.ánoviď link
1Dolný Kubín0,5 b.áno (rieši vzťah poslanec MsZ - predkladateľ) viď link
1Dunajská Streda0,5 b.ánoviď link
1Fiľakovo0,5 b.ánoviď link
1Košice - Staré Mesto0,5 b.áno samospráva dala NIE, ale na stránke existuje dokument pre zabezpečenie transparentnosti posudzovania žiadosti o dotáciu viď link
1Martin0,5 b.ánoviď link

viď link
1Modra0,5 b.ánoviď link
1Partizánske0,5 b.ánoviď link preklik tu viď link
1Piešťany0,5 b.ánoviď link preklik sem viď link

1Prievidza0,5 b.ánoviď link
1Rimavská Sobota0,5 b.ánoviď link
1Rožňava0,5 b.ánoviď link
1Ružomberok0,5 b.ánoviď link
1Sereď0,5 b.ánoviď link
1Smižany0,5 b.ánoviď link preklik sem: viď link
1Šurany0,5 b.áno vo VZN: viď link
1Veľký Krtíš0,5 b.ánoviď link
1Žiar nad Hronom0,5 b.ánoviď link
29Košice0,25 b.čiastočne poslanci v etickom kódexe, ďalší členovia nie viď link
29Vráble0,25 b.čiastočne odprúčanie v dôvodových správach viď link
Priemer0,15 b.
31Bánovce nad Bebravou0 b.nie
31Banská Bystrica0 b.nie odpoveď samosprávy: etický kódex zamestnanca mesta stanovuje pravidlá správania sa zamestnancov v prípade možného konfliktu záujmov. viď link
31Banská Štiavnica0 b.nie
31Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie odpoveď samosprávy: MČ má zverejnený na svojom webe Etický kódex pre poslancov MZ, ktorí rozhodujú o prideľovaní dotácií, riešenie konfliktu záujmov tam však nie je špecifikované, nakoľko ide o politickú zodpovednosť poslancov svojim obyvateľom.
31Bratislava - Nové Mesto0 b.nie
31Bratislava - Ružinov0 b.nie odpoveď samosprávy: len zákon 357/2004 Z.z.
31Brezno0 b.nie odpoveď samosprávy: nie
31Čadca0 b.nie
31Dubnica nad Váhom0 b.nie
31Galanta0 b.nie
31Handlová0 b.nie konflikt záujmov nenájdený 2.8.2022 viď link
31Hlohovec0 b.nie
31Holíč0 b.nie odpoveď samosprávy: Komisie sú poradným orgánom MsZ
31Humenné0 b.nie
31Kežmarok0 b.nie
31Kolárovo0 b.nie
31Komárno0 b.nie
31Košice - Nad jazerom0 b.nie odpoveď samosprávy: áno, ale Etický kódex je len pre poslancov a starostu. V komisiách sú aj neposlalnci. viď link
31Košice - Sever0 b.nie odpoveď samosprávy: Pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií nemajú prijaté
31Košice - Sídlisko KVP0 b.nie pravidlá poskytovania dotácií sa riadia VZN 16/2020, to konflikt záujmov nerieši
31Košice - Sídlisko Ťahanovce0 b.nie
31Košice - Západ0 b.nie
31Krompachy0 b.nie
31Kysucké Nové Mesto0 b.nie
31Levice0 b.nie odpoveď z dotazníka
31Levoča0 b.nie
31Liptovský Mikuláš0 b.nie
31Lučenec0 b.nie
31Malacky0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
31Michalovce0 b.nie
31Moldava nad Bodvou0 b.nie odpoveď samosprávy: komisia je poradným orgánom, o dotáciách rozhodujú poslanci, poslanci, kt. by mohli byť v konflikte záujmov sa zdržiavajú hlasovania.
31Myjava0 b.nie
31Nitra0 b.nie odpoveď z dotazníka
31Nová Dubnica0 b.nie
31Nové Mesto nad Váhom0 b.nie VZN sa nevenuje konfliktu záujmov viď link
31Nové Zámky0 b.nie
31Pezinok0 b.nie
31Poprad0 b.nie
31Považská Bystrica0 b.nie
31Prešov0 b.nie
31Púchov0 b.nie
31Revúca0 b.nie
31Sabinov0 b.nie odpoveď samosprávy: Čiastočne áno, týka sa to poslancov Mestského zastupiteľstva


31Šaľa0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
31Šamorín0 b.nie odpoveď samosprávy: V prípade zaujatosti člena komisie člen o pridelení/nepridelení dotácie nehlasuje.
31Sečovce0 b.nie
31Senec0 b.nie
31Senica0 b.nie
31Skalica0 b.nie
31Snina0 b.nie
31Spišská Nová Ves0 b.nie odpoveď samosprávy: V prípade, že niekto žiada o dotáciu a je nejakým spôsobom prepojený so žiadateľom, o dotácii nehlasuje. V meste je to ojedinelý prípad.
31Stará Ľubovňa0 b.nie
31Stará Turá0 b.nie
31Stropkov0 b.nie
31Stupava0 b.nie
31Štúrovo0 b.nie
31Svidník0 b.neodpovedali
31Topoľčany0 b.nie
31Trebišov0 b.nie
31Trenčín0 b.nie
31Trnava0 b.nie
31Tvrdošín0 b.neodpovedali
31Veľké Kapušany0 b.nie odpoveď samosprávy: áno, dáta nenájdené viď link
31Veľký Meder0 b.nie
31Vranov nad Topľou0 b.nie
31Žilina0 b.nie Mesto poskytlo VZN, kde nie je konflikt záujmov a zároveň poslalo nefunkčný link na čestné prehlásenie. 16.8.2022 viď link
31Zlaté Moravce0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
31Zvolen0 b.nie
99Košice - Dargovských hrdinov
99Košice - Juh
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte