VI.2. Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?

 
Názov
VI.2
 
1Banská Bystrica1 b.áno
1Bratislava1 b.áno
1Bratislava - Nové Mesto1 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link č. 15 – Etický kódex voleného predstaviteľa MČ Bratislava Nové Mesto
1Bratislava - Petržalka1 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link viď link
1Bratislava - Vrakuňa1 b.áno Odpoveď samosprávy: vrakuna.sk - miestne zastupitelstvo - vnutorne normy miestneho uradu
1Bytča1 b.áno
1Detva1 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Krompachy1 b.áno
1Malacky1 b.áno Odpoveď samosprávy: VZN č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení VZN mesta Malacky č. 12/2012, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta. a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 3/2015, ktorým sa dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Malacky č. 16/2011 o dotačnej a grantovej politike mesta v znení Všeobecne záväzného nariadenia mesta Malacky č. 12/2012 o dotačnej a grantovej politike mesta

viď link
1Martin1 b.áno
1Partizánske1 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Piešťany1 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Považská Bystrica1 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Prešov1 b.áno Odpoveď samosprávy: Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov č. 17/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Prešov. viď link
1Prievidza1 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Sabinov1 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Smižany1 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Žiar nad Hronom1 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Žilina1 b.áno Odpoveď samosprávy: VZN 2/2012 čl. 6 ods. 2 a to: Člen grantovej komisie nesmie byť štatutárom, zamestnancom alebo členom organizácie, ktorá sa uchádza o grantovú dotáciu v príslušnej oblasti viď link
Priemer0,20 b.
20Bánovce nad Bebravou0 b.nie
20Banská Štiavnica0 b.nie
20Bardejov0 b.nie
20Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: dotácie schvaľuje MiZ
20Bratislava - Dúbravka0 b.nie
20Bratislava - Karlova Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mestská časť nemá pravidlá uvádzaného charakteru.
20Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
20Bratislava - Rača0 b.nie
20Bratislava - Ružinov0 b.nie
20Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
20Brezno0 b.nie
20Čadca0 b.nie
20Dolný Kubín0 b.nie
20Dunajská Streda0 b.nie
20Fiľakovo0 b.nie
20Galanta0 b.nie
20Handlová0 b.nie
20Hlohovec0 b.nie
20Holíč0 b.nie
20Humenné0 b.nie
20Kežmarok0 b.nie
20Kolárovo0 b.nie
20Komárno0 b.nie
20Košice0 b.nie
20Košice - Nad jazerom0 b.nie
20Košice - Sever0 b.nie
20Košice - Sídlisko KVP0 b.nie
20Košice - Sídlisko Ťahanovce0 b.nie Odpoveď samosprávy: mestská časť nemá zriadené žiadne hodnotiace komisie na rozhodovanie o pridelení dotácií, nakoľko o dotáciách rozhoduje hlasovaním miestne zastupiteľstvo mestskej časti
20Košice - Staré Mesto0 b.nie
20Košice - Západ0 b.nie
20Kysucké Nové Mesto0 b.nie
20Levice0 b.nie
20Levoča0 b.nie Odpoveď samosprávy: rozhodne sa vždy hlasovaním členov komisie po prediskutovaní problému
20Liptovský Mikuláš0 b.nie
20Lučenec0 b.nie
20Michalovce0 b.nie
20Modra0 b.nie
20Moldava nad Bodvou0 b.nie
20Myjava0 b.nie
20Nitra0 b.nie
20Nová Dubnica0 b.nie
20Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
20Nové Zámky0 b.nie
20Pezinok0 b.nie
20Poprad0 b.nie Odpoveď samosprávy: poslanci odmietli
20Púchov0 b.nie
20Revúca0 b.nie
20Rimavská Sobota0 b.nie
20Rožňava0 b.nie
20Ružomberok0 b.nie Odpoveď samosprávy: Máme schválené VZN 6/2016
20Šaľa0 b.nie
20Šamorín0 b.nie
20Sečovce0 b.nie
20Senec0 b.nie
20Senica0 b.nie Odpoveď samosprávy: V prípade poslanca MsZ, ako člena hodnotiacej komisie, aplikujeme ustanovenia Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
20Sereď0 b.nie
20Skalica0 b.nie
20Snina0 b.nie
20Spišská Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Doteraz nebolo potrebné riešiť konflikt záujmov členov hodnotiacich komisií.
20Stará Ľubovňa0 b.nie
20Stará Turá0 b.nie
20Stropkov0 b.nie
20Stupava0 b.nie
20Štúrovo0 b.nie
20Šurany0 b.nie
20Svidník0 b.nie
20Topoľčany0 b.nie
20Trebišov0 b.nie
20Trenčín0 b.nie
20Trnava0 b.nie Odpoveď samosprávy: Takúto skutočnosť nemáme riešenú.
20Tvrdošín0 b.nie
20Veľké Kapušany0 b.nie
20Veľký Krtíš0 b.nie
20Veľký Meder0 b.nie
20Vráble0 b.nie
20Vranov nad Topľou0 b.nie
20Zlaté Moravce0 b.nie
20Zvolen0 b.nie
98Dubnica nad VáhomOdpoveď samosprávy: Mesto nemá zriadenú komisiu.
98Košice - Dargovských hrdinovneposkytuje dotácie
98Košice - JuhMČ neposkytuje dotácie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte