VI.2. Má samospráva na svojej internetovej stránke zverejnené pravidlá na riešenie konfliktu záujmov členov hodnotiacich komisií rozhodujúcich o pridelení dotácií?

 
Názov
VI.2
 
1Banská Bystrica0,5 b.áno bod Ochrana verejného záujmu viď link
1Bardejov0,5 b.ánoviď link
1Bratislava0,5 b.áno Program Ars Bratislavensis a Program voľný čas, šport a sociálne aktivity: viď link viď link
1Bratislava - Rača0,5 b.áno časť: Ochrana verej. záumu pri rozhodovaní viď link viď link
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Poskytovanie dotácií a grantov upravuje VZN č. 12/2017 (rieši konflikt záujmov členov komisie ako štatutárnych orgánov žiadateľa) viď link
1Bytča0,5 b.áno (rieši vzťah člen komisie - predkladateľ) viď link
1Detva0,5 b.ánoviď link
1Fiľakovo0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: Vyhlásenie člena MZ a MR pre transparentné posúdenie žiadostí + Etický kódex volených predstaviteľov viď link
1Košice - Sídlisko KVP0,5 b.ánoviď link
1Košice - Staré Mesto0,5 b.áno samospráva odpovedala, že takéto pravdilá nemá, na stránke majú zverejnený dokument: pravidlá posudzovania žiadosti o dotáciu viď link
1Malacky0,5 b.áno § 6 ods. 12 VZN viď link
1Martin0,5 b.ánoviď link
1Partizánske0,5 b.áno postup pri riešení konfliktu záujmov a "Pravidlá transparentného a nezaujatého posudzovania žiadostí.." viď link
1Piešťany0,5 b.ánoviď link
1Prievidza0,5 b.áno Odpoveď samosprávy: viď link
1Rožňava0,5 b.ánoviď link
1Smižany0,5 b.ánoviď link
1Žiar nad Hronom0,5 b.ánoviď link
1Žilina0,5 b.áno členovia komisie podpisujú čestné prehlásenie o konflikte záujmov VZN 2/2012; 5/2015; 16/2017 viď link viď link
Priemer0,10 b.
20Bánovce nad Bebravou0 b.nie
20Banská Štiavnica0 b.nie
20Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: dotácie schvaľuje MiZ
20Bratislava - Dúbravka0 b.nie
20Bratislava - Karlova Ves0 b.nie MČ uvádza link na dokumenty týkajúce sa dotácií, medzi nimi sa ale nenachádzajú pravidlá riešenia konfliktu záujmov členov komisií viď link
20Bratislava - Nové Mesto0 b.nie  Etický kódex voleného predstaviteľa - rieši konflikt záujmov pri nakladaní s majetkom všeobecne, nie konkrétne pre hodnotenie prideľovania dotácií. Nie je riešené ani v rokovacom poriadku Dotačnej komisie viď link
20Bratislava - Petržalka0 b.nie Odpoveď samosprávy: Etický kódex volených predstaviteľov; rieši konflikt záujmov pri nakladaní s majetkom všeobecne, nie pri prideľovaní dotácií viď link
20Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
20Bratislava - Ružinov0 b.nie Odpoveď samosprávy: rozhoduje MiZ
20Bratislava - Vrakuňa0 b.nie uvedené dokumenty neriešia konflikt záujmov členov komisie viď link , viď link
20Brezno0 b.nie uvedený link nerieši konflikt záujmov členov hodnotiacich komisií pri dotáciách viď link
20Čadca0 b.nie
20Dolný Kubín0 b.nie
20Dunajská Streda0 b.nie
20Galanta0 b.nie
20Handlová0 b.nie
20Hlohovec0 b.nie
20Holíč0 b.nie
20Humenné0 b.neodpovedali samospráva neodpovedala ani po opakovanej výzve
20Kežmarok0 b.nie
20Kolárovo0 b.nie
20Komárno0 b.nie
20Košice0 b.nie Samospráva zaslala linky na dokumenty, konflikt záujmov neriešia viď link viď link
20Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
20Košice - Nad jazerom0 b.nie
20Košice - Sever0 b.nie
20Košice - Sídlisko Ťahanovce0 b.nie Odpoveď samosprávy: o pridelení dotácie rozhoduje MiZ. Riadi sa VZN o prideľovaní dotácií
20Košice - Západ0 b.nie
20Krompachy0 b.nie
20Kysucké Nové Mesto0 b.nie
20Levice0 b.nie
20Levoča0 b.nie
20Liptovský Mikuláš0 b.nie
20Lučenec0 b.nie Odpoveď samosprávy: "pri konflikte záujmov sa daný členovia nezúčastňujú". odkazujú na zápisnice z komisií, presný link neuviedli
20Michalovce0 b.nie
20Modra0 b.nie
20Moldava nad Bodvou0 b.nie Odpoveď samosprávy: komisia je poradným orgánom, o dotáciách rozhodujú poslanci
20Myjava0 b.nie
20Nitra0 b.nie
20Nová Dubnica0 b.nie
20Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
20Nové Zámky0 b.nie
20Pezinok0 b.nie
20Poprad0 b.nie
20Považská Bystrica0 b.nie (na uvedenom linku sa nachádzajú pravidlá prideľovania dotácii, ale nerieši sa v nich konflikt záujmu hodnotiacej komisie) viď link
20Prešov0 b.nie Odpoveď samosprávy: o dotáciách nerozhodujú komisie. Sú hodnotené v zmysle VZN 17/2015 na základe objektívnych kritérií- bodovacím systémom: viď link
20Púchov0 b.nie
20Revúca0 b.nie
20Rimavská Sobota0 b.nie
20Ružomberok0 b.nie
20Sabinov0 b.nie
20Šaľa0 b.nie
20Šamorín0 b.nie Odpoveď samosprávy: "nie, ale máme interný predpis"
20Sečovce0 b.nie
20Senec0 b.nie
20Senica0 b.nie
20Sereď0 b.nie
20Skalica0 b.nie
20Snina0 b.nie Odpoveď samosprávy: viď link členovia komisia sa snažia vyhýbať konfliktu záujmov
20Spišská Nová Ves0 b.nie
20Stará Ľubovňa0 b.nie
20Stará Turá0 b.nie
20Stropkov0 b.nie
20Stupava0 b.nie
20Štúrovo0 b.nie
20Šurany0 b.nie
20Svidník0 b.nie
20Topoľčany0 b.nie
20Trebišov0 b.nie
20Trenčín0 b.nie
20Trnava0 b.nie
20Tvrdošín0 b.nie
20Veľké Kapušany0 b.nie
20Veľký Krtíš0 b.nie
20Veľký Meder0 b.nie odpoveď samosprávy: "áno", link neuvedený, vo VZN nie je, na stránke nenájdené (kontrola 4.10.)
20Vráble0 b.nie
20Vranov nad Topľou0 b.nie
20Zlaté Moravce0 b.nie
20Zvolen0 b.nie
99Dubnica nad VáhomOdpoveď samosprávy: Mesto nemá zriadenú komisiu.
99Košice - JuhMČ neposkytuje dotácie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte