V.2 Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?

 
Názov
V.2
 
1Banská Štiavnica1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Bardejov1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Bratislava - Dúbravka1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Bratislava - Nové Mesto1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Bratislava - Ružinov1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Bratislava - Staré Mesto1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Bratislava - Vrakuňa1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Čadca1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Detva1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Dolný Kubín1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Dunajská Streda1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Kolárovo1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Košice - Nad jazerom1 b.áno odpoveď samosprávy: Zmeny schváleného rozpočtu sa riadia rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na pripomienkovanie verejnosťou, 15-dňovej lehoty zverejnenia
1Košice - Sever1 b.áno odpoveď samosprávy: Zmeny rozpočtu sa zverejňujú, ale nie na pripomienkovanie
1Košice - Sídlisko Ťahanovce1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Košice - Staré Mesto1 b.áno
1Krompachy1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Levoča1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Michalovce1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Modra1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Nové Mesto nad Váhom1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Nové Zámky1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Partizánske1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Považská Bystrica1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Prievidza1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Púchov1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Rožňava1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Sabinov1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Šaľa1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Šamorín1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Sereď1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Spišská Nová Ves1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Stará Ľubovňa1 b.áno odpoveď samosprávy: Okrem iného, je aj zmena prerokovaná na Finančno-ekonomickej komisii
1Stropkov1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Stupava1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Štúrovo1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Topoľčany1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Trebišov1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Trenčín1 b.áno odpoveď samosprávy: Zmeny rozpočtu schvaľované v mestskom zastupiteľstve sa riadia rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu. Zmeny rozpočtu schvaľované primátorom mesta sa riadia VZN Zásady nakladania s finančnými prostriedkami mesta Trenčín.
1Trnava1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Veľké Kapušany1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Vráble1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Vranov nad Topľou1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Žiar nad Hronom1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
1Zlaté Moravce1 b.áno odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
Priemer0,45 b.
46Bánovce nad Bebravou0 b.nie
46Banská Bystrica0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Bratislava0 b.nie odpoveď samosprávy: V zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy sa predkladá na pripomienkovanie verejnosti iba návrh rozpočtu.
46Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Bratislava - Karlova Ves0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Bratislava - Petržalka0 b.nie odpoveď samosprávy: MČ postupjue v zmysle zákona
46Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Bratislava - Rača0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Brezno0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Bytča0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Dubnica nad Váhom0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Fiľakovo0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Galanta0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Handlová0 b.nie odpoveď samosprávy: Návrh zmeny rozpočtu nie je zverejnený 15 dní pred rokovaním.
46Hlohovec0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Holíč0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Humenné0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Kežmarok0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Komárno0 b.nie odpoveď samosprávy: Postup schvaľovania je identický, prerokovanie v komisiách, MR a schvaľovanie v MsZ. Jednotlivé návrhy zmien sa vopred nezverejňujú, ale rozpočet sa zverejňuje aj obyvateľom vopred, aby mohli vyjadriť názor.
46Košice0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Košice - Juh0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Košice - Sídlisko KVP0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Košice - Západ0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Kysucké Nové Mesto0 b.neodpovedali
46Levice0 b.nie odpoveď samosprávy: Mesto postupuje v súlade s platnou legislatívou
46Liptovský Mikuláš0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Lučenec0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Malacky0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Martin0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Moldava nad Bodvou0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Myjava0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Nitra0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Nová Dubnica0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Pezinok0 b.nie odpoveď samosprávy: NIE - pri čiastkovej úprave rozpočtu.
46Piešťany0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Poprad0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Prešov0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Revúca0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Rimavská Sobota0 b.neodpovedali odpoveď samosprávy: V rámci predkladaných materiálov na rokovanie MsZ sú údaje zverejnené na webovej stránke mesta
46Ružomberok0 b.nie
46Sečovce0 b.nie
46Senec0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Senica0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Skalica0 b.nie odpoveď samosprávy: Zmeny rozpočtu schvaľuje MZ, zmeny nie sú zverejnene na pripomienkovanie verejnosťou ako pri návrhu rozpočtu (15 dní)
46Smižany0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Snina0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Stará Turá0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Šurany0 b.nie odpoveď samosprávy: Podľa § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990
Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. obec
zverejní návrh rozpočtu obce
najmenej 15 dní pred rokovaním
obecného zastupiteľstva na úradnej
tabuli obce a na webovom sídle
obce. Mesto Šurany zverejňuje
zmeny rozpočtu na svojom
webovom sídle po ich schválení.
46Svidník0 b.neodpovedali
46Tvrdošín0 b.neodpovedali
46Veľký Krtíš0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Veľký Meder0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
46Žilina0 b.nie odpoveď samosprávy: Zmeny schváleného rozpočtu v priebehu rozpočtového roka (tzv. zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením) sú predkladané a schvaľované na rokovaniach Mestského zastupiteľstva, prípadne primátorom mesta ako štatutárom mesta v zmysle schváleného uznesenia Mestským zastupiteľstvom.
46Zvolen0 b.nie odpoveď samosprávy z dotazníka TIS.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte