V.2. Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?

 
Názov
V.2
 
1Banská Bystrica1 b.áno
1Banská Štiavnica1 b.áno
1Bardejov1 b.áno
1Bratislava - Dúbravka1 b.áno
1Bratislava - Nové Mesto1 b.áno Odpoveď samosprávy: pripomienkovanie návrhov a dokumentov na úradnej tabuli
viď link
1Bratislava - Petržalka1 b.áno
1Bratislava - Ružinov1 b.áno
1Bytča1 b.áno
1Čadca1 b.áno
1Detva1 b.áno
1Dubnica nad Váhom1 b.áno
1Fiľakovo1 b.áno
1Handlová1 b.áno
1Košice - Juh1 b.áno
1Košice - Nad jazerom1 b.áno
1Košice - Sídlisko KVP1 b.áno
1Košice - Sídlisko Ťahanovce1 b.áno
1Košice - Staré Mesto1 b.áno
1Krompachy1 b.áno
1Kysucké Nové Mesto1 b.áno
1Levice1 b.áno
1Levoča1 b.áno
1Liptovský Mikuláš1 b.áno
1Malacky1 b.áno
1Martin1 b.áno
1Michalovce1 b.áno
1Modra1 b.áno
1Moldava nad Bodvou1 b.áno
1Nová Dubnica1 b.áno
1Nové Mesto nad Váhom1 b.áno
1Nové Zámky1 b.áno
1Partizánske1 b.áno
1Považská Bystrica1 b.áno
1Prievidza1 b.áno
1Rimavská Sobota1 b.áno
1Rožňava1 b.áno
1Sabinov1 b.áno
1Šaľa1 b.áno
1Šamorín1 b.áno
1Senec1 b.áno
1Smižany1 b.áno
1Spišská Nová Ves1 b.áno
1Stará Ľubovňa1 b.áno
1Štúrovo1 b.áno
1Šurany1 b.áno
1Svidník1 b.áno
1Topoľčany1 b.áno
1Trebišov1 b.áno
1Trnava1 b.áno
1Veľké Kapušany1 b.áno
1Vranov nad Topľou1 b.áno
1Žiar nad Hronom1 b.áno
1Zvolen1 b.áno
Priemer0,54 b.
54Dunajská Streda0,5 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: ÁNO
V prípade zmeny rozpočtu schváleným MsZ.
NIE
V prípade zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením primátora sa zmena rozpočtu následne zverejňuje na webovom sídle.
54Púchov0,5 b.čiastočne Odpoveď samosprávy: S výnimkou zmien, ktoré sú realizované
primátorom mesta na základe kompetencie schválenej MsZ a to do 3300
€ pri bežných výdavkoch a do 16 600 € pri kapitálových.
56Bánovce nad Bebravou0 b.nie
56Bratislava0 b.nie
56Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: iba zverejňovanie
56Bratislava - Karlova Ves0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mimo takéhoto režimu sú schvaľované v súlade s uznesením MiZ iba prípadné rozpočtové opatrenia, ktoré schvaľuje starostka.
viď link
56Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
56Bratislava - Rača0 b.nie
56Bratislava - Staré Mesto0 b.nie Odpoveď samosprávy: Mestská časť Bratislava - Staré Mesto zverejňuje materiál "návrh na zmeny rozpočtu" v materiáloch na rokovanie MiZ na svojej webovej stránke.
56Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
56Brezno0 b.nie
56Dolný Kubín0 b.nie
56Galanta0 b.nie Odpoveď samosprávy: Program rokovania MsZ aj s obsahom jednotlivých bodov (aj zmeny rozpočtu) je sedem dní pred zasadnutím MsZ zverejnený na www mesta.
56Hlohovec0 b.nie
56Holíč0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zákon neukladá povinnosť pri zmenách rozpočtu postupovať ako pri návrhu rozpočtu.
56Humenné0 b.nie
56Kežmarok0 b.nie
56Kolárovo0 b.nie Odpoveď samosprávy: Všetky materiály na zasadnutie MsZ sú zverejňované na webovom sídle mesta vrátane zmeny rozpočtu, kde sa s nimi môže verejnosť oboznámiť.
56Komárno0 b.nie Odpoveď samosprávy: z dôvodu, že 90% zmien rozpočtu sa týka prijatých dotácií zo ŠR a od ostatných subjektov, prijatie ktorých nepodlieha schvaľovaniu v MZ (ide o informatívnu správu do MZ). Často sa zmena v rozpočte dáva na prerokovanie v MZ tesne pred jeho zasadnutím a v prípade zmien v rozpočte podľa návrhov od poslancov sa tieto zapracujú priamo na zasadnutí MZ.
56Košice0 b.nie
56Košice - Dargovských hrdinov0 b.nie
56Košice - Sever0 b.nie
56Košice - Západ0 b.nie
56Lučenec0 b.nie
56Myjava0 b.nie Odpoveď samosprávy: Materiál sa však vždy pred rokovaním zverejňuje. Zvyčajne 7 – 8 dní vopred.
56Nitra0 b.nie
56Pezinok0 b.nie
56Piešťany0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zmeny rozpočtu sú vykonávané na návrh správcu položky v rámci stanovených kompetencií, bez zverejnenia a pripomienkovania.
56Poprad0 b.nie
56Prešov0 b.nie
56Revúca0 b.nie
56Ružomberok0 b.nie
56Sečovce0 b.nie
56Senica0 b.nie Odpoveď samosprávy: postupujeme v súlade s § 9 z.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a v súlade s § 14 z.č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
56Sereď0 b.nie Odpoveď samosprávy: Zmeny rozpočtu sú zverejňované v materiáloch pripravených na rokovanie MsZ vždy minimálne 6 dní pred konaním MsZ
56Skalica0 b.nie
56Snina0 b.neodpovedali
56Stará Turá0 b.nie
56Stropkov0 b.nie
56Stupava0 b.nie
56Trenčín0 b.nie Zmeny rozpočtu vykonáva Mestské zastupiteľstvo, v rozsahu určeným Všeobecne záväzným nariadením Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Mesta Trenčín ich vykonáva primátor mesta.
56Tvrdošín0 b.nie
56Veľký Krtíš0 b.nie
56Veľký Meder0 b.nie
56Vráble0 b.nie
56Žilina0 b.nie
56Zlaté Moravce0 b.neodpovedali
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte