V.2. Riadia sa zmeny schváleného rozpočtu rovnakými pravidlami ako návrh rozpočtu (napr. vrátane zverejnenia na internete na pripomienkovanie verejnosťou, atď.)?

 
Názov
V.2
 
1Bánovce nad Bebravou1 b.áno
1Banská Štiavnica1 b.áno
1Bardejov1 b.áno
1Bratislava1 b.áno
1Bratislava - Devínska Nová Ves1 b.áno
1Bratislava - Petržalka1 b.áno
1Bratislava - Podunajské Biskupice1 b.áno
1Bratislava - Ružinov1 b.áno
1Bytča1 b.áno
1Čadca1 b.áno
1Detva1 b.áno
1Dolný Kubín1 b.áno Zmeny schváleného rozpočtu prechádzajú odporúčacím konaním cez poradné orgány mesta
a schvaľovacím konaním mestského zastupiteľstva. Plánované investičné
akcie sa prejednávajú aj so zástupcami
jednotlivých mestských častí.
1Dubnica nad Váhom1 b.áno
1Dunajská Streda1 b.áno
1Fiľakovo1 b.áno Pri zmenách v rozpočte
postupujeme v zmysle rozpočtových pravidiel a zákona o obecnom zriadení.
1Galanta1 b.áno Návrh úpravy rozpočtu je zverejnený 7 dní pre konaním MsZ na úradnej tabuli
mesta v rámci celého materiálu predloženého na rokovanie, pričom verejnosť ho má možnosť
pripomienkovať.
1Handlová1 b.áno
1Hlohovec1 b.áno zmeny schváleného rozpočtu sú zverejňované v rámci materiálov na rokovanie MsZ na webovom sídle mesta
1Kolárovo1 b.áno vrátane monitorovacích správ
1Košice1 b.áno
1Košice - Dargovských hrdinov1 b.áno
1Košice - Juh1 b.áno
1Košice - Nad jazerom1 b.áno
1Košice - Sever1 b.áno
1Košice - Sídlisko KVP1 b.áno
1Košice - Sídlisko Ťahanovce1 b.ánoviď link Posledné zmeny v roku 2013 nie sú
zachytené z dôvodu neukončeného prenosu dát na nové webové sídlo mestskej časti
1Košice - Staré Mesto1 b.áno Zmeny schváleného rozpočtu sú na úradnej tabuli MČ Košice Staré mesto.
1Krompachy1 b.áno
1Kysucké Nové Mesto1 b.áno
1Levice1 b.áno
1Malacky1 b.áno
1Martin1 b.áno
1Michalovce1 b.áno
1Moldava nad Bodvou1 b.ánoviď link
1Myjava1 b.áno Úpravy rozpočtu takisto v materiáloch na rokovanie zverejňujeme.
1Nitra1 b.áno
1Nová Dubnica1 b.áno
1Nové Mesto nad Váhom1 b.áno
1Nové Zámky1 b.áno
1Partizánske1 b.áno Zmena rozpočtu, ktorú schvaľuje MsZ je zverejňovaná 15 dní vopred.
1Pezinok1 b.áno
1Prievidza1 b.áno
1Revúca1 b.áno
1Rimavská Sobota1 b.áno
1Rožňava1 b.áno
1Šaľa1 b.áno
1Šamorín1 b.áno z časového hľadiska to vždy nevychádza
1Sečovce1 b.áno v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách
1Senec1 b.áno
1Senica1 b.áno
1Skalica1 b.áno
1Smižany1 b.áno
1Spišská Nová Ves1 b.áno
1Stará Ľubovňa1 b.áno
1Stropkov1 b.áno
1Šurany1 b.áno
1Svidník1 b.áno
1Topoľčany1 b.áno
1Trebišov1 b.áno
1Trenčín1 b.áno Zmeny rozpočtu zverejňujeme len tie, ktoré schvaľuje Mestské
zastupiteľstvo. Tie, ktoré schvaľuje primátor, nie sú zverejňované, ale Mestské
zastupiteľstvo je o nich pravidelne informované.
1Trnava1 b.áno
1Veľké Kapušany1 b.áno
1Vráble1 b.áno Samozrejme, veď to
prikazuje zákon (keď hovorí o rozpočte ako takom, teda vrátane noviel ...)
1Vranov nad Topľou1 b.áno
1Žiar nad Hronom1 b.áno
1Žilina1 b.áno
1Zlaté Moravce1 b.áno
1Zvolen1 b.áno
Priemer0,68 b.
69Banská Bystrica0 b.nie Postupujeme v súlade so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti. Zverejňujeme všetky vykonané rozpočtové úpravy na pripomienkovanie s výnimkou zmien rozpočtu v kompetencii p. Primátora
69Bratislava - Dúbravka0 b.nie
69Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
69Bratislava - Nové Mesto0 b.nie
69Bratislava - Rača0 b.nie
69Bratislava - Staré Mesto0 b.neodpovedali Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v § 9 ods. 2 veta pred bodkočiarkou ustanovuje, že pred schválením je rozpočet obce
zverejnený najmenej na 15 dní spôsobom v obci obvyklým, aby sa k nemu
mohli obyvatelia obce vyjadriť. Návrh prípadnej zmeny schváleného rozpočtu sa
predkladá ako materiál na rokovanie MsZ a je zverejnený na webovom sídle
mestskej časti.
69Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
69Brezno0 b.nie Zmeny rozpočtu sú schvaľované MsZ, cez vydanie rozpočtového opatrenia v zmysle !14 ods. 2 písm a)b)c) a d) Zákona č. 583/2004 Z.z. v znp. Zmeny nie sú zverejňované na pripomienkovanie verejnosťou
69Holíč0 b.nie
69Humenné0 b.nie
69Kežmarok0 b.nie
69Komárno0 b.nie
69Košice - Západ0 b.nie Zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb. ukladá používať obchodnú verejnú súťaž, alebo verejnú dražbu. Mestská časť Košice – Západ uplatňuje
postup obchodnou verejnou súťažou.
69Levoča0 b.nie
69Liptovský Mikuláš0 b.nie (rozpočtové zmeny patriace do kompetencie MsZ sa zverejňujú na
webovom sídle mesta v rámci zverejnených materiálov rokovania ; rozpočtové
zmeny v kompetencii primátora sa pred ich schválením nezverejňujú –
z dôvodu operatívy, ide o čiastky do 20 tis. eur)

Všetky schválené zmeny rozpočtu zverejňujeme aj na webe už
od roku 2013, viď

viď link
69Lučenec0 b.nie
69Modra0 b.nie
69Piešťany0 b.nie
69Poprad0 b.nie
69Považská Bystrica0 b.nie
69Prešov0 b.nie
69Púchov0 b.neodpovedali Úpravy rozpočtu sú prerokované v príslušných komisiách MsZ, na MsR a MsZ
69Ružomberok0 b.nie
69Sabinov0 b.neodpovedali
69Sereď0 b.nie
69Snina0 b.nie
69Stará Turá0 b.nie
69Stupava0 b.nie
69Štúrovo0 b.nie
69Tvrdošín0 b.nie O zmenách rozpočtu je povinnosť viesť evidenciu
podľa § 14 zákona č.583/2004 Z. z.
v znení nesk. predpisov, čo mesto Tvrdošín dodržuje.
69Veľký Krtíš0 b.nie
69Veľký Meder0 b.nie
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte