II.5 Sú na internetovej stránke samosprávy zverejnené zápisnice zo schôdzí komisií zastupiteľstva?

 
Názov
II.5
 
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.ánoviď link
1Banská Bystrica0,5 b.ánoviď link
1Banská Štiavnica0,5 b.ánoviď link
1Bratislava0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,5 b.áno podľa jednotlivých komisií viď link
1Bratislava - Dúbravka0,5 b.áno podľa jednotlivých komisií viď link
1Bratislava - Karlova Ves0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Nové Mesto0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Petržalka0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.áno záložka zápisnice v pri jednotlivých komisiách viď link
1Bratislava - Rača0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Ružinov0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Staré Mesto0,5 b.ánoviď link
1Bytča0,5 b.ánoviď link
1Dolný Kubín0,5 b.ánoviď link
1Dubnica nad Váhom0,5 b.ánoviď link
1Fiľakovo0,5 b.ánoviď link
1Galanta0,5 b.ánoviď link
1Handlová0,5 b.ánoviď link
1Hlohovec0,5 b.áno rok 2022 - chýbajú zápisy z komisii ver. záujmu viď link
1Holíč0,5 b.áno na egov viď link
1Humenné0,5 b.ánoviď link
1Kežmarok0,5 b.ánoviď link
1Komárno0,5 b.ánoviď link
1Košice - Dargovských hrdinov0,5 b.áno záznamy pri jednotlivých zasadnutiach MsZ viď link
1Košice - Juh0,5 b.ánoviď link
1Košice - Nad jazerom0,5 b.ánoviď link
1Košice - Sídlisko KVP0,5 b.áno "Záznamy z komisie" viď link
1Košice - Sídlisko Ťahanovce0,5 b.ánoviď link
1Košice - Staré Mesto0,5 b.ánoviď link
1Krompachy0,5 b.ánoviď link
1Levice0,5 b.ánoviď link
1Liptovský Mikuláš0,5 b.ánoviď link
1Lučenec0,5 b.ánoviď link
1Malacky0,5 b.ánoviď link
1Martin0,5 b.ánoviď link
1Michalovce0,5 b.ánoviď link
1Modra0,5 b.ánoviď link
1Nitra0,5 b.ánoviď link
1Nové Zámky0,5 b.ánoviď link
1Partizánske0,5 b.ánoviď link
1Pezinok0,5 b.ánoviď link
1Piešťany0,5 b.ánoviď link
1Považská Bystrica0,5 b.ánoviď link
1Prešov0,5 b.ánoviď link
1Prievidza0,5 b.ánoviď link
1Rožňava0,5 b.ánoviď link
1Šaľa0,5 b.ánoviď link
1Šamorín0,5 b.ánoviď link
1Sečovce0,5 b.ánoviď link
1Senica0,5 b.ánoviď link
1Sereď0,5 b.ánoviď link
1Smižany0,5 b.áno napr. viď link
1Stará Turá0,5 b.ánoviď link
1Stupava0,5 b.ánoviď link
1Šurany0,5 b.ánoviď link
1Topoľčany0,5 b.ánoviď link
1Trebišov0,5 b.áno informatívne správy viď link
1Trenčín0,5 b.áno pri jednotlivých komisiách viď link
1Trnava0,5 b.ánoviď link
1Vranov nad Topľou0,5 b.ánoviď link
1Žilina0,5 b.ánoviď link
1Zvolen0,5 b.ánoviď link
Priemer0,36 b.
64Bratislava - Vrakuňa0,25 b.čiastočne chýbajú dočasné komisie viď link
64Brezno0,25 b.čiastočne chýba Komisia pre šport 2022 - viď link
64Čadca0,25 b.čiastočne iba Komisia mládeže a športu má zápisnice z 2022 : viď link
64Detva0,25 b.čiastočne chýba Komisia mládeže a školstva viď link
64Kysucké Nové Mesto0,25 b.čiastočne Zápisnice za rok 2022 zverejnené iba pri Komisii pre kultúru a šport, pri ostatných iba uznesenia/neaktuálne zápisnice viď link
64Moldava nad Bodvou0,25 b.čiastočne komisia finančná iba rok 2019, niektoré komisie nemajú žiadnu zápisnicu z roku 2022 viď link
64Myjava0,25 b.čiastočne za rok 2022 iba Komisia pre socálne veci a zdravotníctvo - 16.8.2022 viď link
64Nové Mesto nad Váhom0,25 b.čiastočne chýba KBVP viď link
64Púchov0,25 b.čiastočne Komisia bytovej politiky iba pozvánky viď link
64Ružomberok0,25 b.čiastočne chýba Komisia školstva a ŽP 16.8.2022 viď link
64Sabinov0,25 b.čiastočne pri niektorých komisiách chýbajú zápisnice (sú iba pozvánky) resp. posledná je z roku 2020/2021 viď link , viď link 2
64Senec0,25 b.čiastočne chýba Komisia športu - 16.8.2022 viď link
64Snina0,25 b.čiastočne Komisia regionálneho rozvoja a CR posledná zápisnica z 2019 - 16.8.2022 viď link
64Spišská Nová Ves0,25 b.čiastočne viaceré komisie majú najaktuálnejšiu zápisnicu z roku 2020/2021 viď link
64Stará Ľubovňa0,25 b.čiastočne Komisia výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia rok 2021 posledná viď link
64Veľké Kapušany0,25 b.čiastočne viaceré komisie majú iba za 2021 viď link
64Veľký Krtíš0,25 b.čiastočne zápisnice zverejňujú iba niektoré komisie, ostatné iba programy viď link
64Vráble0,25 b.čiastočne pri niektorých komisiách chýbajú podľa poradového čísla viď link
64Zlaté Moravce0,25 b.čiastočne z troch komisií zápisnice neaktuálne (do prvej polovice 2021) - 16.8.2022 viď link
83Bardejov0 b.nie iba členovia a pôsobnosti viď link
83Dunajská Streda0 b.nie iba uznesenia viď link
83Kolárovo0 b.nie dáta nenájdené 12.7.2022 (kontrola 16.8.2022) iba info ku komisiám viď link
83Košice0 b.nie len uznesenia viď link
83Košice - Sever0 b.nie pozvánky a uznesenia viď link
83Košice - Západ0 b.nie iba pozvánky viď link
83Levoča0 b.nie za rok 2022 žiadna zápisnica nezverejnená prelink viď link
83Nová Dubnica0 b.nie dáta nenájdené 7.7.2022 (kontrola 16.8.2022) pri komisiách iba členovia viď link
83Poprad0 b.nie iba pozvánky a hlasovanie - 16.8.2022 viď link
83Revúca0 b.nie dáta nenájdené 16.8.2022 - iba členovia viď link
83Rimavská Sobota0 b.nie dáta nenájdené 8.7.2022 (kontrola 16.8.2022)
83Skalica0 b.nie iba dve zápisnice z KOVZ z roku 2021 - 16.8.2022 viď link
83Stropkov0 b.nie dáta nenájdené 7.7.2022 (kontrola 16.8.2022)
83Štúrovo0 b.nie dáta nenájdené 7.7.2022 (kontrola 16.8.2022)
83Svidník0 b.nie 2 zápsinice z finančnej a 1 z komisie pre vzdelávanie - 17.8.2022 viď link
83Tvrdošín0 b.nie dáta nenájdené 11.7.2022 (kontrola 16.8.2022) viď link
83Veľký Meder0 b.nie na stránke pri komisiách uvedená časť "zápisnice" avšak prílohy nefungujú - 16.8.2022 viď link
83Žiar nad Hronom0 b.nie len informácie o členoch komisií (kontrola 16.8.2022) viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte