Rožňava

Pridať do porovnania
Známka
B+
Celkové hodnotenie
70 %
Pozícia
3.  (0)
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
83 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
81 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
79 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
47 %
V. Rozpočet
 
 
81 %
VI. Dotácie a granty
 
 
36 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
47 %
VIII. Personálna politika
 
 
89 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
49 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
67 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
50 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Rožňava
  Známka
B+
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
  Celkové hodnotenie
70 %
z 96,75 bodov
  Pozícia
3.
  Zmena pozície oproti predchádzajúcemu obdobiu
0
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
Prístup k informáciám
83 %
z 21 bodov
+
   II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
81 %
z 13 bodov
++
   III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
79 %
z 12 bodov
+
   IV.
Predaj a prenájom majetku
47 %
z 9,5 bodov
++
Rozpočet
81 %
z 12 bodov
+
   VI.
Dotácie a granty
36 %
z 7 bodov
   VII.
Byty a sociálne zariadenia
47 %
z 4,75 bodov
+
   VIII.
Personálna politika
89 %
z 4,5 bodov
++
   IX.
Etika a konflikt záujmov
49 %
z 6 bodov
+
Územné plánovanie a stavebný úrad
67 %
z 3 bodov
   XI.
Obecné podniky a investície
50 %
z 4 bodov

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte