VII.9. Využíva MsÚ elektronickú evidenciu/elektronický register žiadostí pri prideľovaní miest v sociálnych zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je samospráva s možnosťou sledovať stav žiadosti - zverejnené a dostupné na internetovej stránke samosprávy alebo sociálneho zariadenia?

 
Názov
VII.9
 
1Banská Bystrica0,25 b.ánoviď link
1Bratislava0,25 b.áno www.bratislava.sk
1Bratislava - Petržalka0,25 b.ánoviď link
1Dolný Kubín0,25 b.ánoviď link
1Kolárovo0,25 b.áno elektr.pošta / referát soc.starostlivosti a opatr.služby
1Košice0,25 b.ánoviď link v časti sociálne služby
1Krompachy0,25 b.áno na webovej stránke mesta: podatelna@krompachy.sk. Miesta v útulku a zariadení núdzového bývania sú neobsadené pre nezáujem klientov
1Liptovský Mikuláš0,25 b.áno na webovom sídle sociálneho zariadenia

viď link
1Prievidza0,25 b.ánoviď link
1Revúca0,25 b.áno cilka.revuca.sk
1Žiar nad Hronom0,25 b.ánoviď link
Priemer0,05 b.
12Bardejov0 b.nie bez možnosti sledovania na internete
12Bratislava - Ružinov0 b.nie
12Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
12Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
12Brezno0 b.nie
12Bytča0 b.nie nebolo potrebné, žiadosti boli pokryté
12Detva0 b.nie
12Dunajská Streda0 b.nie
12Galanta0 b.nie
12Handlová0 b.nie
12Hlohovec0 b.nie
12Humenné0 b.nie
12Kežmarok0 b.nie v ZpS a ZOS sú stále voľné miesta
12Komárno0 b.nie
12Levoča0 b.nie
12Lučenec0 b.nie
12Malacky0 b.nie Pri takýchto žiadateľoch ide o osobné údaje o ich zdravotnom stav e sociálnej situácii
12Martin0 b.nie
12Michalovce0 b.nie
12Modra0 b.nie
12Moldava nad Bodvou0 b.nie
12Myjava0 b.nie Všetky žiadosti, ktoré spĺňali stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby podľa zákona boli kladne vybavené. Nevedieme momentálne ani poradovník.
12Nitra0 b.nie
12Nová Dubnica0 b.nie
12Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
12Pezinok0 b.nie
12Piešťany0 b.nie
12Poprad0 b.nie
12Považská Bystrica0 b.nie bez možnosti sledovať stav žiadosti elena.bucanova@povazska?bystrica.sk alebo
viď link
12Prešov0 b.nie Poradovník žiadateľov je verejne prístupný v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o
sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o
živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v z. n. p. priamo v príslušných
zariadeniach pre seniorov.
12Rimavská Sobota0 b.nie
12Ružomberok0 b.nie
12Sabinov0 b.neodpovedali
12Šaľa0 b.nie
12Sečovce0 b.nie
12Senec0 b.nie
12Senica0 b.nie Sociálne zariadenie má
právnu subjektivitu a samo
rozhoduje o prideľovaní miest v sociálnom zariadení
12Skalica0 b.nie
12Spišská Nová Ves0 b.nie
12Stará Turá0 b.nie
12Štúrovo0 b.nie
12Šurany0 b.nie
12Trebišov0 b.nie
12Trenčín0 b.nie
12Trnava0 b.nie
12Vráble0 b.nie
12Vranov nad Topľou0 b.nie
12Žilina0 b.nie Mestu Žilina sa darí
priebežne plniť požiadavky na umiestňovanie
žiadateľov sociálnych služieb.
12Zlaté Moravce0 b.nie
12Zvolen0 b.nie
62Bánovce nad Bebravoumesto nezriadilo sociálne zariadenie
62Banská ŠtiavnicaMesto Banská Štiavnica nie je zriaďovateľom žiadneho sociálneho
zariadenia.
62Bratislava - Devínska Nová VesNie sme zriaďovateľom žiadneho sociálneho zariadenia a preto neprideľujeme v nich miesta.
62Bratislava - DúbravkaMestská časť Bratislava- Dúbravka nie je zriaďovateľom žiadneho
sociálneho zariadenia.
62Bratislava - Karlova VesMČ nemá vlastné soc. zariadenie
62Bratislava - Nové MestoMČ nemá takéto zariadenie
62Bratislava - Podunajské BiskupiceMestská časť neprevádzkuje žiadne zariadenie sociálnych služieb.
62Bratislava - RačaMČ nie je zriaďovateľom soc. zariadení
62Čadcamesto nie je zriaďovateľom soc. zariadení
62Dubnica nad VáhomMsÚ využíva elektronickú evidenciu. Vzhľadom k tomu, že žiadatelia neposkytli súhlas so zverejnením v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákon o sociálnych službách povinnosť zverejňovať neukladá, mesto ich na internetovej stránke nezverejňuje. Sledovať stavy žiadostí je v kompetencii zariadenia sociálnych služieb.
62FiľakovoNie , pretože sa samospráve
zatiaľ podarilo uspokojiť všetkých žiadateľov.
62HolíčMesto Holíč nie je zriaďovateľom žiadneho sociálneho zariadenia.
62Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá soc. zoriadanie
62Košice - JuhMČ nemá soc. zariadenia
62Košice - Nad jazeromMČ nie je zriaďovateľom
62Košice - SeverMČ nemá soc. zariadenia
62Košice - Sídlisko KVPMČ má iba denné centrum
62Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
62Košice - Staré MestoMČ nemá soc. zariadenia
62Košice - ZápadPríjem a evidenciu žiadostí do sociálnych zariadení zabezpečuje jedine Mesto Košice alebo Košický samosprávny
kraj
62Kysucké Nové MestoMesto Kysucké Nové Mesto nie je zriaďovateľom sociálneho zariadenia
62LeviceMesto Levice nemá zriadené žiadne zariadenie sociálnych služieb
62Nové Zámkymesto nie je zriaďovateľom soc. zariadení
62PartizánskeMesto nevedie register žiadostí, všetky žiadosti sú vybavované priebežne, mesto má dostatok miest v zariadeniach na uspokojenie žiadateľov.
62PúchovNemáme sociálne zariadenie.
62RožňavaMesto nemá v zriaďovateľskej pôsobnosti zariadenie sociálnych služieb
62Šamorínv súčasnosti máme problémy so získaním nových záujemcov
/žiadateľov/ na umiestnenie v našom zariadení pre seniorov. Dôvodom je, že budova zariadenia nie je
dobrom technickom stave. V blízkej budúcnosti si plánujeme postaviť nové zariadenie. Nový záujemca/žiadateľ je
zvyčajne umiestnený okamžite !
62Sereďmesto nie je zriaďovateľom soc. zariadenia
62SmižanyObec nemá takýto druh sociálneho zariadenia.
62SninaMesto nemá žiadne sociálne zariadenie
62Stará ĽubovňaMesto Stará Ľubovňa nemá sociálne zariadenia
62StropkovMesto Stropkov nie je zriaďovateľom žiadneho sociálneho zariadenia
62Stupavanemá soc. zariadenia
62Svidníknemáme soc. zariadenie
62TopoľčanyŽiadosti si evidujú sociálne zariadenia.
62TvrdošínMesto Tvrdošín nemá vo
svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sociálne zariadenie.
62Veľké Kapušanymesto nie je zriaďovateľom žiadneho soc. zariadenia
62Veľký KrtíšNemáme takéto zariadenia
62Veľký Medernie sme zriaďovateľmi soc. zariadení
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte