XI.1. Sú na internete trvalo zverejnené výročné správy všetkých obchodných spoločností s väčšinovým podielom samosprávy? Ak áno, tak prosíme o WWW odkazy.

 
Názov
XI.1
 
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.áno www.banovce.sk - Samosprava - Mestské zastupiteľstvo-materiály Posledná správa bola v materiáloch na 25.MsZ pod názvom M_3_25_2014
1Bardejov0,5 b.ánoviď link
1Bratislava0,5 b.áno www.bratislava.sk
1Bratislava - Devínska Nová Ves0,5 b.ánoviď link viď link viď link
1Bratislava - Petržalka0,5 b.áno Ako súčasť záverečného účtu za príslušný rok

viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0,5 b.áno v rámci ich prerokovania materiálov
v miestnom zastupiteľstve

www.biskupice.sk
1Bratislava - Rača0,5 b.áno
1Bratislava - Ružinov0,5 b.áno link na materiál z MZ
1Brezno0,5 b.ánoviď link
1Bytča0,5 b.áno www.bytca.sk
1Dolný Kubín0,5 b.áno Výročné správy spoločností za rok 2013 sú zverejnené na
www.registeruz.sk
1Dubnica nad Váhom0,5 b.ánoviď link
1Fiľakovo0,5 b.ánoviď link
1Galanta0,5 b.ánoviď link
viď link viď link
1Handlová0,5 b.ánoviď link
viď link
1Hlohovec0,5 b.ánoviď link
1Kežmarok0,5 b.ánoviď link (v rámci záverečného účtu mesta)
1Kolárovo0,5 b.ánoviď link
viď link
1Komárno0,5 b.áno v rámci materiálov MZ
1Košice0,5 b.ánoviď link
viď link
viď link
viď link
1Krompachy0,5 b.áno Podľa § 23 ods. 2 písm. h) zákona NR SR č. 431/2002
Z.z. o účtovníctve sa individuálne výročné správy povinne vkladajú do Registra účtovných
závierok vedených Ministerstvom financií
SR, kde sú zverejnené.
1Liptovský Mikuláš0,5 b.ánoviď link
1Lučenec0,5 b.áno www.registeruz.sk
1Modra0,5 b.áno www.modra.sk
1Moldava nad Bodvou0,5 b.ánoviď link
viď link
1Myjava0,5 b.áno Ale sú publikované v materiáloch na rokovanie Mestského zastupiteľstva.

viď link
1Nové Zámky0,5 b.áno Každá obchodná spoločnosť s podielom mesta má výročnú správu uvedenú na svojej internetovej stránke
1Partizánske0,5 b.ánoviď link
1Považská Bystrica0,5 b.ánoviď link Spoločnosť Mestské športové kluby
Považská Bystrica, s.r.o. nevydáva výročné správy.
1Prešov0,5 b.áno www odkaz: viď link
za rok 2013 – viď link _vyhodnotenie_plnenia_vecnych_uloh_a_ekonomickych_vysledkov_obchodnych_spolocnosti_s_ucastou_mesta_presov_za_rok_2013.pdf
1Prievidza0,5 b.ánoviď link
1Púchov0,5 b.áno www.registeruz.sk,www.orsr.sk
1Rožňava0,5 b.ánoviď link
1Ružomberok0,5 b.áno www.ruzomberok.sk/samospráva/mestské-zastupitelstvo/zasadnutia-MsZ/2014
1Šaľa0,5 b.ánoviď link
1Šamorín0,5 b.áno www.samorin.sk/samosprava/uctovnezavierky

/účtovná závierka konsolidované celku/
1Sečovce0,5 b.áno www.secovce.sk
1Senica0,5 b.áno www.senica.sk samospráva / materiály
k MsZ/ podľa schváleného plánu práce

viď link Rok 2014 všetky správy na 22. riadnom zasadnutí MsZ
1Sereď0,5 b.ánoviď link - každoročne v správe MsZ
1Spišská Nová Ves0,5 b.ánoviď link viď link viď link
1Stará Ľubovňa0,5 b.áno www.staralubovna.sk/zasadnutia-msz/
24. 04. 2014
1Stupava0,5 b.áno RIS SAM
1Šurany0,5 b.áno www.surany.sk
1Topoľčany0,5 b.áno www.topolcany.sk
1Trenčín0,5 b.ánoviď link
1Tvrdošín0,5 b.áno www.tvrdosin.sk ( v lište TERMALŠPORT TS, s.r.o.) * zverejnené sú Správy
o činnosti a hospodárení spoločnosti za príslušný rok. V zbierke
listín Obchodného registra OS Žilina sú trvalo uložené účtovné závierky podľa
jednotlivých rokov.
1Veľký Meder0,5 b.ánoviď link pod titulom konsolidačná výročná správa mesta za rok 2013
1Vráble0,5 b.áno Vepos 2013
(k bodu 08), 2012
(k bodu 18), 2011
(k bodu 10) atď.
1Žiar nad Hronom0,5 b.ánoviď link
1Žilina0,5 b.ánoviď link
Priemer0,30 b.
51Martin0,25 b.čiastočneviď link
viď link
51Nitra0,25 b.čiastočne Službyt Nitra s.r.o. - Výročná správa za
rok 2013 za našu spoločnosť Službyt Nitra, s.r.o. je zverejnená na
stránke finančnej správy : viď link
Nitrianska teplárenská spoločnosť a.s. – NIE

Nitrianske komunálne služby s.r.o. – Všetky účtovné jednotky ukladajú
povinne v elektronickej podobe dokumenty podľa § 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. zákona o
účtovníctve. Doručením daňovému úradu alebo do elektronickej podateľne, ktoré
prevádzkuje FR alebo prostredníctvom štátnej pokladnice (subjekty verejnej
správy) sa táto povinnosť zverejnenia účtovnej závierky považuje za splnenú.

Dopĺňame, že zverejňovanie v Obchodnom registri ostáva zachované,
avšak táto povinnosť sa považuje za splnenú uložením účtovnej závierky do registra
účtovných závierok, ktorý zabezpečí následné uloženie do
zbierky listín Obchodného registra.

Nitrianska investičná s.r.o. – ÁNO
viď link
51Rimavská Sobota0,25 b.čiastočne Čiastočne sú súčasťou výročnej správy mesta Rimavská Sobota na www.rimavskasobota.sk
54Banská Bystrica0 b.nie
54Banská Štiavnica0 b.nie
54Bratislava - Dúbravka0 b.nie
54Bratislava - Nové Mesto0 b.nie Výročná správa nebola schválená
54Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
54Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
54Čadca0 b.nie
54Detva0 b.nie
54Dunajská Streda0 b.nie
54Holíč0 b.nie
54Humenné0 b.nie
54Košice - Juh0 b.nie
54Levice0 b.nie
54Levoča0 b.nie obchodné tajomstvo v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov
54Malacky0 b.nie
54Michalovce0 b.nie
54Nová Dubnica0 b.nie
54Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
54Pezinok0 b.nie
54Piešťany0 b.nie Poslanci neodsúhlasili zverejnenie výročnej správy BPP s.r.o.
54Poprad0 b.nie Obchodné spoločnosti nemajú povinnosť zverejňovať výročnú správu.
54Revúca0 b.nie
54Sabinov0 b.neodpovedali
54Senec0 b.nie Správa cestovného ruchu –
nemusí zo zákona vypracovávať výročné správy
54Skalica0 b.nie
54Snina0 b.nie
54Stará Turá0 b.nie
54Stropkov0 b.nie
54Štúrovo0 b.nie
54Trebišov0 b.nie
54Trnava0 b.nie
54Vranov nad Topľou0 b.nie
54Zvolen0 b.nie
87Bratislava - Karlova VesMČ nemá obchodné spoločnosti
87Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá podiel v obchodných spoloč.
87Košice - Nad jazeromMČ nemá organizácie
87Košice - SeverNemáme takéto obchodné spoločnosti.
87Košice - Sídlisko KVPMČ nemá zriadené iné organizácie
87Košice - Sídlisko ŤahanovceMestská časť nemá podiel v žiadnych obchodných spoločnostiach
87Košice - Staré MestoMČ Košice Staré Mesto nemá obecné podniky a investície
87Košice - ZápadMestská časť Košice – Západ nemá zriadené obchodné spoločnosti, ani nemá podiel v žiadnej obchodnej spoločnosti.
87Kysucké Nové MestoMesto Kysucké Nové Mesto nemá väčšinový podiel v obchodných spoločnostiach.
87SmižanyObec nemá zriadené žiadne obchodné spoločnosti s väčšinovým podielom
87Svidníknemáme takú spoločnosť
87Veľké Kapušanymesto nemá podiel v žiadnej OS ani nie je zriaďovateľom žiadnej OS
87Veľký KrtíšNemáme takéto spoločnosti
87Zlaté MoravceMesto Zlaté Moravce nemá založené žiadne obchodné spoločnosti
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte