IX.3. Má MsÚ vytvorený etický kódex zamestnancov organizácií samosprávy?

 
Názov
IX.3
 
1Bardejov0,75 b.ánoviď link
1Bratislava - Petržalka0,75 b.ánoviď link
1Bytča0,75 b.áno www.bytca.sk
1Dubnica nad Váhom0,75 b.ánoviď link
1Dunajská Streda0,75 b.áno etický kódex zamestnancov mesta sa vzťahuje aj na zamestnancov organizácií mesta bez právnej subjektivity
1Handlová0,75 b.ánoviď link
viď link
1Kolárovo0,75 b.ánoviď link viď link
1Partizánske0,75 b.áno
1Považská Bystrica0,75 b.ánoviď link sk/?id_menu=2304&limited_level=1&stop_menu=18375#me
1Prievidza0,75 b.ánoviď link
1Šaľa0,75 b.ánoviď link
1Smižany0,75 b.ánoviď link Je súčasťou kódexu
zamestnancov samosprávy, nakoľko Obecné kultúrne centrum je rozpočtová
a príspevková organizácia.
1Trenčín0,75 b.ánoviď link
1Tvrdošín0,75 b.áno www.tvrdosin.sk
1Vranov nad Topľou0,75 b.ánoviď link
1Žiar nad Hronom0,75 b.ánoviď link
1Žilina0,75 b.ánoviď link Existujúci Etický kódex je
záväzný aj pre zamestnancov organizácií samosprávy.
1Zlaté Moravce0,75 b.áno v niektorých, ale nie sú zverejnené na internete
Priemer0,15 b.
19Bánovce nad Bebravou0 b.nie
19Banská Bystrica0 b.nie
19Banská Štiavnica0 b.nie
19Bratislava0 b.nie
19Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
19Bratislava - Dúbravka0 b.nie
19Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
19Bratislava - Nové Mesto0 b.nie Zriadené organizácie sa riadia profesnými etickými kódexami
19Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
19Bratislava - Rača0 b.nie
19Bratislava - Ružinov0 b.nie
19Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
19Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
19Brezno0 b.nie
19Čadca0 b.nie
19Detva0 b.nie
19Dolný Kubín0 b.nie
19Fiľakovo0 b.nie Povinnosti zamestnancov MsÚ ako zamestnancov pri výkone práce vo
verejnom záujme sú v dostatočnej miere obsiahnuté v zákone
o výkone práce vo verejnom záujme, ale aj v zákonníku práce
a v interných normách, akými sú pracovný poriadok zamestnancov MsÚ
a MsP a organizačný poriadok MsÚ.
19Galanta0 b.nie
19Hlohovec0 b.nie
19Holíč0 b.nie
19Humenné0 b.nie
19Kežmarok0 b.nie
19Komárno0 b.nie
19Košice0 b.nie
19Košice - Juh0 b.nie
19Košice - Sever0 b.nie
19Košice - Staré Mesto0 b.nie
19Krompachy0 b.nie
19Kysucké Nové Mesto0 b.nie
19Levice0 b.nie
19Levoča0 b.nie
19Liptovský Mikuláš0 b.nie
19Lučenec0 b.nie
19Malacky0 b.nie
19Modra0 b.nie
19Moldava nad Bodvou0 b.nie
19Myjava0 b.nie
19Nitra0 b.nie
19Nová Dubnica0 b.nie
19Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
19Pezinok0 b.nie
19Piešťany0 b.nie
19Poprad0 b.nie
19Prešov0 b.nie
19Púchov0 b.nie Nemáme, etický kódex nepovažujeme za záruku slušného a etického správania sa.
19Revúca0 b.nie
19Rimavská Sobota0 b.nie
19Rožňava0 b.nie
19Ružomberok0 b.nie
19Sabinov0 b.neodpovedali
19Šamorín0 b.nie
19Sečovce0 b.nie
19Senec0 b.nie
19Senica0 b.nie
19Sereď0 b.nie
19Snina0 b.nie
19Spišská Nová Ves0 b.nie
19Stará Ľubovňa0 b.nie
19Stará Turá0 b.nie
19Stropkov0 b.nie
19Stupava0 b.nie
19Štúrovo0 b.nie
19Šurany0 b.nie
19Svidník0 b.nie organizácie sú samostatné právne subjekty
19Trebišov0 b.nie
19Trnava0 b.nie
19Veľké Kapušany0 b.nie
19Veľký Krtíš0 b.nie
19Veľký Meder0 b.nie
19Vráble0 b.nie
19Zvolen0 b.nie
91Košice - Dargovských hrdinovMČ nemá vlastné organizácie
91Košice - Nad jazeromMČ nemá organizácie
91Košice - Sídlisko KVPMČ nemá zriadené iné organizácie
91Košice - Sídlisko Ťahanovcemestská časť neriadi žiadne organizácie
91Košice - ZápadMČ nemá zriadené organizácie
91MartinMsÚ nie je kompetentný v oblasti organizácií samosprávy
91MichalovceKaždá organizácia je samostatným právnym subjektom
91Nové Zámky
91SkalicaOrganizácie sú samostatné právnické subjekty, ktoré si tvoria samostatne vnútorné predpisy.
91TopoľčanyMsÚ nemá právnu subjektivitu a nemôže určovať etický kódex
organizáciám, ktoré majú vlastnú právnu subjektivitu. Za etický kódex si
zodpovedá štatutár každej organizácie.
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte