I.1. Poskytujete verejnosti materiály na rokovanie MsZ minimálne 2 dni vopred na webstránke mesta?

 
Názov
I.1
 
Priemer0 b.
1Bánovce nad Bebravou0 b.áno www.banovce.sk
Samospráva -
MsZ -
materiály
1Banská Bystrica0 b.ánoviď link
1Banská Štiavnica0 b.áno Minimálne 3 dni pred rokovaní MsZ je zverejnená pozvánka aj všetky
materiály na stránke mesta.
1Bardejov0 b.ánoviď link
1Bratislava0 b.ánoviď link
1Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.ánoviď link
1Bratislava - Dúbravka0 b.áno www.dubravka.sk
1Bratislava - Karlova Ves0 b.áno www.karlovaves.sk/program-rokovani
1Bratislava - Nové Mesto0 b.ánoviď link
1Bratislava - Petržalka0 b.áno Materiály zverejňujeme už keď idú na rokovanie komisií, čo je min. 20
dní pred MZ

viď link
viď link
1Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.áno www.biskupice.sk
– miestne zastupiteľstvo
1Bratislava - Rača0 b.áno
1Bratislava - Ružinov0 b.áno www.ruzinov.sk
1Bratislava - Staré Mesto0 b.ánoviď link
1Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
1Brezno0 b.ánoviď link
1Bytča0 b.áno www.bytca.sk /úradná tabuľa/
1Čadca0 b.áno www.mestocadca.sk
1Detva0 b.nie
1Dolný Kubín0 b.ánoviď link
1Dubnica nad Váhom0 b.ánoviď link
1Dunajská Streda0 b.áno www.dunstreda.sk
1Fiľakovo0 b.nie Na web stránke zverejňujeme podľa zákona o obecnom zriadení program rokovania MZ. Materiály na rokovanie zasielame len poslancom MZ.
1Galanta0 b.ánoviď link
viď link
1Handlová0 b.nie
1Hlohovec0 b.ánoviď link
1Holíč0 b.áno www.holic.sk –
hlavné menu ( horná lišta)– Dokumenty—Mestská rada a zastupiteľstvo
–Mestské zastupiteľstvo podklady
1Humenné0 b.ánoviď link
1Kežmarok0 b.ánoviď link
1Kolárovo0 b.ánoviď link
1Komárno0 b.ánoviď link
1Košice0 b.ánoviď link
1Košice - Dargovských hrdinov0 b.ánoviď link
1Košice - Juh0 b.nie
1Košice - Nad jazerom0 b.áno zastupiteľstvo - rokovania
1Košice - Sever0 b.ánoviď link
1Košice - Sídlisko KVP0 b.áno www.mckvp.sk
1Košice - Sídlisko Ťahanovce0 b.ánoviď link
1Košice - Staré Mesto0 b.ánoviď link
1Košice - Západ0 b.ánoviď link 7 dní vopred
1Krompachy0 b.áno pozvánku s programom rokovania mestského zastupiteľstva uverejňujeme spravidla 7 dní pred jeho konaním, na webovej stránke Mesta Krompachy: viď link
1Kysucké Nové Mesto0 b.áno www.kysuckenovemesto –úvod – mesto informuje.
1Levice0 b.ánoviď link
1Levoča0 b.áno www.levoca.sk
1Liptovský Mikuláš0 b.ánoviď link aj tu: v rámci slobodného prístupu k informáciám vrátane návodu, ako
s dokumentmi pracovať , kde sa čo dá nájsť

viď link
1Lučenec0 b.áno www.lucenec.sk
1Malacky0 b.áno www.malacky.sk/mesto/samospráva mesta
1Martin0 b.ánoviď link
viď link
viď link
viď link
1Michalovce0 b.ánoviď link
1Modra0 b.áno www.modra.sk
1Moldava nad Bodvou0 b.ánoviď link
viď link
1Myjava0 b.ánoviď link
1Nitra0 b.áno
1Nová Dubnica0 b.nie
1Nové Mesto nad Váhom0 b.áno
1Nové Zámky0 b.ánoviď link
1Partizánske0 b.ánoviď link
1Pezinok0 b.áno
1Piešťany0 b.ánoviď link
1Poprad0 b.ánoviď link
1Považská Bystrica0 b.áno www.povazska?bystrica.sk v záložke oznamy
1Prešov0 b.ánoviď link
1Prievidza0 b.ánoviď link
1Púchov0 b.ánoviď link

Všetky materiály sa vopred poskytujú poslancom MsZ, materiály prerokovávané na MsZ sú
podľa platnej legislatívy zverejňované na web. stránke 15 dní pred konaním MsZ
1Revúca0 b.nie v zmysle rokovacieho poriadku mestského zastupiteľstva v Revúcej sú materiály v písomnej podobe uložené k nahliadnutiu na sekretariáte prednostky úradu
1Rimavská Sobota0 b.nie
1Rožňava0 b.ánoviď link
1Ružomberok0 b.ánoviď link
1Sabinov0 b.neodpovedali
1Šaľa0 b.áno
1Šamorín0 b.áno www.samorin.sk (zvyčajne sa zverejňuje pozvánka s podrobným programom, u nás min. 5 dni pred konaním zastupiteľstva)
1Sečovce0 b.nie Zverejňuje sa program rokovania, materiály majú 5 dní vopred poslanci, Na požiadanie sú materiály k dispozícíí .
1Senec0 b.áno
1Senica0 b.ánoviď link
1Sereď0 b.áno www.mz.sered.sk/materialy/
1Skalica0 b.ánoviď link
1Smižany0 b.ánoviď link
1Snina0 b.áno www.snina.sk v časti OBČAN - SAMOSPRÁVA
1Spišská Nová Ves0 b.ánoviď link zastupitelstvo/predkladane_materialy/index.html
1Stará Ľubovňa0 b.áno
1Stará Turá0 b.nie
1Stropkov0 b.ánoviď link
1Stupava0 b.áno www.stupava.sk
1Štúrovo0 b.nie
1Šurany0 b.áno www.surany.sk
1Svidník0 b.ánoviď link
1Topoľčany0 b.nie
1Trebišov0 b.áno www.trebisov.sk
1Trenčín0 b.áno minimálne 7 dní, resp. 8 dní vopred, pri
mimoriadnom MsZ minimálne 3 dni vopred.
viď link
1Trnava0 b.ánoviď link
1Tvrdošín0 b.nie Zverejňuje sa program zasadnutia MsZ . Materiály sa
doručujú poslancom MsZ a ostatným (kontrolórovi, vedúcim oddelení a
organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta)
1Veľké Kapušany0 b.nie
1Veľký Krtíš0 b.nie
1Veľký Meder0 b.ánoviď link
1Vráble0 b.ánoviď link (ale info o pridaní na podstránky je vždy ako oznam na hlavnej stránke mesta!)
1Vranov nad Topľou0 b.ánoviď link
1Žiar nad Hronom0 b.ánoviď link
1Žilina0 b.ánoviď link
1Zlaté Moravce0 b.ánoviď link
1Zvolen0 b.ánoviď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte