IV.2. Použil MsÚ elektronické aukcie pri nájmoch aspoň raz od januára 2013?

 
Názov
IV.2
 
1Bratislava1,5 b.áno
1Komárno1,5 b.áno
1Partizánske1,5 b.áno Pri nájmoch, kde je viac ako jeden záujemca, sme viackrát použili verejnú licitáciu za účasti záujemcov, poslancov a verejnosti.
1Žilina1,5 b.áno
Priemer0,07 b.
5Bánovce nad Bebravou0 b.nie
5Banská Bystrica0 b.nie
5Banská Štiavnica0 b.nie
5Bardejov0 b.nie
5Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie Prenájmy boli prerokované v komisiách, na miestnej rade
a schválené zastupiteľstvom.
5Bratislava - Dúbravka0 b.nie
5Bratislava - Petržalka0 b.nie Pri uskutočnených prenájmoch majetku bolo nevyhnutné posúdiť okrem ceny
aj iné aspekty – napr. verejný záujem, účel a pod.
5Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
5Bratislava - Rača0 b.nie
5Bratislava - Ružinov0 b.nie
5Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
5Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
5Brezno0 b.nie
5Bytča0 b.nie
5Čadca0 b.nie
5Detva0 b.nie
5Dolný Kubín0 b.nie
5Dunajská Streda0 b.nie
5Fiľakovo0 b.nie Za toto obdobie bol
prenechaný majetok obce do nájmu podľa zákona o majetku obcí v 26
prípadoch, z čoho 1 prípad bol podľa §9a, ods. 9 v nadväznosti na
ods. 1, písm. a) cit. Zákona na základe
verejnej dražby, 1 prípad na základe §9, ods. 8, písm. e) – z dôvodu
osobitného zreteľa a 24 prípadoch priamym prenájmom.
5Galanta0 b.nie Mesto prenajíma nebytové priestory na základe obchodných verejných
súťaží, ktoré sú väčšinou neúspešné alebo iba s jedným uchádzačom.
Elektronická aukcia v podmienkach mesta nemá zmysel.
5Handlová0 b.nie
5Hlohovec0 b.nie
5Holíč0 b.nie
5Humenné0 b.nie
5Kežmarok0 b.nie
5Kolárovo0 b.nie nemali sme prenájmy akého charakteru, mali sme predaje podľa osobitného zreteľa
5Košice0 b.nie
5Košice - Juh0 b.nie
5Košice - Nad jazerom0 b.nie
5Košice - Staré Mesto0 b.nie Nie je taký záujem o prenájom priestorov aby sme mohli vysúťažiť záujemcov elektronickou aukciou
5Košice - Západ0 b.nie Zákon o majetku obcí č. 138/1991 Zb. ukladá používať obchodnú verejnú súťaž, alebo verejnú dražbu. Mestská časť Košice – Západ uplatňuje
postup obchodnou verejnou súťažou.
5Kysucké Nové Mesto0 b.nie
5Levice0 b.nie
5Levoča0 b.nie
5Liptovský Mikuláš0 b.nie el. aukcie nie, ale prenájom majetku mesta sme obstarávali obchodnou verejnou súťažou
5Lučenec0 b.nie
5Malacky0 b.nie
5Martin0 b.nie Inštitút el. aukcií má mesto zakotvený, ale z dôvodu nezáujmu verejnosti o prenájom, neboli
elektronické aukcie využívané. Mesto má naopak problém prenajať voľné priestory
5Michalovce0 b.nie
5Modra0 b.nie Robíme obchodné verejné súťaže.
5Moldava nad Bodvou0 b.nie Nájom sa rieši cez žiadosť a následne v príslušných komisiách MZ
5Myjava0 b.nie
5Nitra0 b.nie
5Nová Dubnica0 b.nie
5Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
5Nové Zámky0 b.nie
5Pezinok0 b.nie
5Piešťany0 b.nie Predaje a nájmy
majetku mesta riešime vždy ponukovým konaním alebo verejnou obchodnou súťažou
(v súlade so zákonom o majetku obci) so zverejnením v miestnej
a celoslovenskej tlači, nakoľko máme veľmi málo záujemcov, resp. žiadnych,
e-aukciu sme doposiaľ nerealizovali pri prevode a nájme majetku, pri
obstarávaní tovarov, služieb a stavebných prác realizujeme e-aukcie od
r.2007 a máme veľmi pozitívne výsledky
5Poprad0 b.nie
5Prešov0 b.nie
5Prievidza0 b.nie
5Revúca0 b.nie
5Rimavská Sobota0 b.nie
5Rožňava0 b.nie Prenájom sa uskutočňuje formou obchodnej verejnej súťaže, alebo priamym prenájmom v súlade
s príslušnými ustanoveniami zákona č. 138/1991 Zb.
5Ružomberok0 b.nie
5Sabinov0 b.neodpovedali
5Šaľa0 b.nie
5Šamorín0 b.nie
5Sečovce0 b.nie
5Senec0 b.nie
5Senica0 b.nie
5Sereď0 b.nie
5Skalica0 b.nie
5Smižany0 b.nie
5Snina0 b.nie Mesto nemá v súčasnosti voľné byty
5Spišská Nová Ves0 b.nie
5Stará Ľubovňa0 b.nie
5Stará Turá0 b.nie
5Stropkov0 b.nie
5Stupava0 b.neodpovedali
5Štúrovo0 b.nie
5Šurany0 b.nie Predaj a nájom majetku
zabezpečuje mesto v súlade so zákonom č. 138/1990 Zb. o majetku obcí
v znení neskorších predpisov. Využíva obchodné verejné súťaže, ponukové
konanie alebo predaj podľa osobitného zreteľa. Materiály zverejňujeme na internetovej
stránke mesta, informačných tabuliach, v regionálnej tlači
a v mestskom rozhlase.
5Svidník0 b.nie
5Topoľčany0 b.nie
5Trebišov0 b.nie
5Trenčín0 b.nie
5Tvrdošín0 b.nie
5Veľké Kapušany0 b.nie
5Veľký Krtíš0 b.nie
5Veľký Meder0 b.nie
5Vráble0 b.nie
5Vranov nad Topľou0 b.nie
5Žiar nad Hronom0 b.nie
5Zlaté Moravce0 b.nie
5Zvolen0 b.nie nájmy sa spravidla uskutočňujú vyhlásením verejnej obchodnej súťaže podľa zákona o majetku obcí
90Bratislava - Karlova Vesneuzavreli sa žiadne nájmy
90Bratislava - Nové MestoOdpredaje sa uskutočnili
len vlastníkom stavieb a priľahlé pozemky
90Dubnica nad Váhom(neuzavreli sa žiadne nájmy) V uvedenom období išlo len
o krátkodobé nájmy. Zámer prenajať bol zverejnený na úradnej tabuli mesta a web stránke.
90Košice - Dargovských hrdinovMČ neprenajíma Mestu KE majetok
90Košice - Sever
90Košice - Sídlisko KVPneuzavreli sa žiadne nájmy
90Košice - Sídlisko Ťahanovce(neuzavreli sa žiadne nájmy)
90KrompachyMesto Krompachy hnuteľný majetok od januára 2013
neprenajímalo. Nájom nehnuteľného
majetku sa uskutočňuje v súlade so zák. č. 138/1991 Zb. o majetku
obcí v znení neskorších predpisov verejnou obchodnou súťažou.
90Považská BystricaV sledovanom období bol v 16 prípadoch
zverejnený zámer prenájmu
nehnuteľného majetku mesta formou
priameho prenájmu, pričom vo všetkých
prípadoch sa prihlásil iba 1 záujemca,
preto použitie el. aukcie nebolo dôvodné.
90PúchovNeuskutočnili sa v r. 2013 žiadne nájmy verejnou súťažou.
90Trnavaneuzavreli sa žiadne nájmy
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte