III.7. Aký je počet akceptovaných námietok a kontrolných pochybení od septembra 2012 do júla 2014?

 
Názov
III.7
 
1Bánovce nad Bebravou3 b.0 vyhovených námietok
1Banská Bystrica3 b.0 vyhovených námietok
1Banská Štiavnica3 b.0 vyhovených námietok
1Bratislava - Devínska Nová Ves3 b.0 vyhovených námietok
1Bratislava - Dúbravka3 b.0 vyhovených námietok
1Bratislava - Nové Mesto3 b.0 vyhovených námietok
1Bratislava - Petržalka3 b.0 vyhovených námietok
1Bratislava - Rača3 b.0 vyhovených námietok
1Bratislava - Ružinov3 b.0 vyhovených námietok
1Bratislava - Staré Mesto3 b.0 vyhovených námietok
1Bratislava - Vrakuňa3 b.0 vyhovených námietok
1Brezno3 b.0 vyhovených námietok
1Bytča3 b.0 vyhovených námietok
1Čadca3 b.0 vyhovených námietok
1Dolný Kubín3 b.0 vyhovených námietok
1Dubnica nad Váhom3 b.0 vyhovených námietok
1Dunajská Streda3 b.0 vyhovených námietok
1Fiľakovo3 b.0 vyhovených námietok
1Handlová3 b.0 vyhovených námietok
1Hlohovec3 b.0 vyhovených námietok
1Holíč3 b.0 vyhovených námietok
1Kežmarok3 b.0 vyhovených námietok
1Kolárovo3 b.0 vyhovených námietok
1Košice3 b.0 vyhovených námietok
1Košice - Dargovských hrdinov3 b.0 vyhovených námietok
1Košice - Juh3 b.0 vyhovených námietok
1Košice - Nad jazerom3 b.0 vyhovených námietok
1Košice - Sever3 b.0 vyhovených námietok
1Košice - Sídlisko KVP3 b.0 vyhovených námietok
1Košice - Sídlisko Ťahanovce3 b.0 vyhovených námietok
1Košice - Staré Mesto3 b.0 vyhovených námietok
1Košice - Západ3 b.0 vyhovených námietok
1Kysucké Nové Mesto3 b.0 vyhovených námietok
1Levice3 b.0 vyhovených námietok
1Lučenec3 b.0 vyhovených námietok
1Malacky3 b.0 vyhovených námietok
1Martin3 b.0 vyhovených námietok
1Michalovce3 b.0 vyhovených námietok
1Modra3 b.0 vyhovených námietok
1Myjava3 b.0 vyhovených námietok
1Nová Dubnica3 b.0 vyhovených námietok
1Nové Mesto nad Váhom3 b.0 vyhovených námietok
1Nové Zámky3 b.0 vyhovených námietok
1Partizánske3 b.0 vyhovených námietok
1Piešťany3 b.0 vyhovených námietok
1Poprad3 b.0 vyhovených námietok
1Prešov3 b.0 vyhovených námietok
1Prievidza3 b.0 vyhovených námietok
1Púchov3 b.0 vyhovených námietok
1Revúca3 b.0 vyhovených námietok
1Rimavská Sobota3 b.0 vyhovených námietok
1Rožňava3 b.0 vyhovených námietok
1Sabinov3 b.0 vyhovených námietok
1Šaľa3 b.0 vyhovených námietok
1Šamorín3 b.0 vyhovených námietok
1Sečovce3 b.0 vyhovených námietok
1Senica3 b.0 vyhovených námietok
1Sereď3 b.0 vyhovených námietok
1Skalica3 b.0 vyhovených námietok
1Smižany3 b.0 vyhovených námietok
1Snina3 b.0 vyhovených námietok
1Stará Ľubovňa3 b.0 vyhovených námietok
1Stará Turá3 b.0 vyhovených námietok
1Stropkov3 b.0 vyhovených námietok
1Stupava3 b.0 vyhovených námietok
1Šurany3 b.0 vyhovených námietok
1Svidník3 b.0 vyhovených námietok
1Trebišov3 b.0 vyhovených námietok
1Trenčín3 b.0 vyhovených námietok
1Veľké Kapušany3 b.0 vyhovených námietok
1Veľký Meder3 b.0 vyhovených námietok
1Vráble3 b.0 vyhovených námietok
1Žiar nad Hronom3 b.0 vyhovených námietok
1Žilina3 b.0 vyhovených námietok
1Zlaté Moravce3 b.0 vyhovených námietok
1Zvolen3 b.0 vyhovených námietok
Priemer2,65 b.
77Bratislava - Podunajské Biskupice2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 kontrola pred uzavretím zmluvy Odkanalizovanie podunajskej časti Bratislavského regiónu kanalizácia Podunajské Biskupice, II. Etapa - UVO nariadil kontrolovanému zrušiť použitý postup užšiu súťaž / viď link
77Detva2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: Protipovodňové opatrenia na vodnom toku Detviansky potok v Detve / viď link
77Galanta2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 2 vyhovené námietky na predmet obstarávania: Výmena okien a dverí - Základná škola G. Dusíka Galanta, pavilóny ABEF- výber dodávateľa na uskutočnenie prác / viď link a Podpora separovaného zberu odpadov v meste Galanta / viď link a
77Krompachy2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: Zateplenie MsÚ Krompachy a Zateplenie objektov ZŠ Maurerova / viď link a 1 kontrola pred uzatvorením zmluvy Hnedý Priemyselný park Krompachy - UVO nariadil kontrolovanému zrušiť použitý postup zadávania zákazky - užšiu súťaž na predmet zákazky / viď link
77Levoča2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: Zlepšenie kvality ovzdušia a ozónovej vrstvy nákupom čistiacej techniky / viď link
77Liptovský Mikuláš2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: Zriadenie virtuálnej neverejnej dátovej komunikačnej siete / viď link
77Moldava nad Bodvou2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu a zber, preprava, zhodnocovanie separovaného odpadu / viď link
77Nitra2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: Útulok pre bezdomovcov / viď link
77Pezinok2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: Zariadenia kuchýň a chemickej učebne na dvoch základných školách v Pezinku / viď link
77Považská Bystrica2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: Rozšírenie verejnej kanalizácie v meste Považská Bystrica / viď link
77Ružomberok2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: Zabezpečenie propagačných a marketingových materiálov v zmysle projektu Rozvoj cestovného ruchu v regióne Liptov / viď link
77Senec2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 kontrola pre uzatvorením zmluvy: Elektronizácia služieb mesta Senec v rámci projektu "Rozvoj informačno-komunikačných technológií na Mestskom úrade v Senci“ - UVO nariadil kontrolovanému zrušiť užšiu súťaž na predmet zákazky / viď link
77Spišská Nová Ves2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: Vypracovanie a tlač (vydanie) propagačných materiálov a výroba propagačného filmu o Slovenskom raji / viď link
77Štúrovo2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 kontorla pred uzatvorením zmluvy: Zastrešenie projektu Poznajte región Štúrova - UVO nariadil kontrolovanému zrušiť použitý postup zadávania zákazky / viď link
77Topoľčany2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 kontorla pred uzatvorením zmluvy: Prevádzkovanie dotrieďovacieho dvora odpadového hospodárstva pre mesto Topoľčany - UVO nariadil kontrolovanému zrušiť použitý postup zadávania zákazky / viď link
77Trnava2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 2 vyhovené námietky na predmet obstarávania: Oprava, údržba, rekonštrukcie a stavebné úpravy miestnych komunikácií v Trnave / viď link a Skládka komunálneho odpadu Trnava, Zavarská cesta, rekultivácia, I. etapa / viď link
77Tvrdošín2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: LIMBA – centrum tradícií a turizmu, Interiérové vybavenie / viď link
77Vranov nad Topľou2 b.1 až 2 vyhovených námietok/kontrol 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania: Služby v oblasti nakladania s odpadom v meste Vranov nad Topľou / viď link
95Komárno1 b.3 až 4 vyhovených námietok/kontrol 3 vyhovené námietky na predmet obstarávania: Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna / viď link Údržba verejnej zelene na území mesta Komárna / viď link Zber a odvoz komunálneho odpadu na území mesta Komárno / viď link a 1 kontrola pred uzatvorením zmluvy Potraviny pre školské jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Komárno mliečne výrobky - UVO nariadil kontrolovanému zrušiť použitý postup zadávania zákazky - rokovacie konanie bez zverejnenia na predmet zákazky / viď link
96Bardejov0 b.pokuta 1 vyhovená námietka na predmet obstarávania a udelená pokuta vo výške 40000 EUR za Stöcklova ulica Bardejov, 2. etapa / viď link
96Bratislava0 b.pokuta vyhovené 3 námietky na predmet obstarávania: Audítorské a poradenské služby / goo.gl/vsKWFv, Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy / goo.gl/m61qq7, PERIODIKUM IN.BA / viď link a udelená pokuta 5000 EUR za Právne zastupovanie hlavného mesta SR Bratislavy / viď link
96Bratislava - Karlova Ves0 b.pokuta kontrola pred uzatvorením zmluvy Zabezpečenie zimnej údržby vozidlových komunikácií III. a IV. triedy a peších komunikácií (chodníky, schody, rampy pre peších a terasy) v Mestskej časti Bratislava - Karlova Ves - UVO nariadil zrušiť verejnú súťaž a pokuta 2000 EUR za Zabezpečenie zimnej údržby miestnych pozemných komunikácií III. a IV. triedy, a peších komunikácií (chodníky, schody) v Mestskej časti Bratislava – Karlova Ves / viď link
96Humenné0 b.pokuta vyhovená námietka na predmet obstarávania a udelená pokuza 600 EUR za Výstavba bytového domu 13C-50 b.j. Sídlisko Pod Sokolejom v Humennom vrátane technickej infraštruktúry / viď link
96Veľký Krtíš0 b.pokuta pokuta 81021,06 EUR za predmet obstarávania Aréna otvoreného kúpaliska Mesta Veľký Krtíš / viď link
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte