X.1. Má MsÚ vytvorenú elektronickú podateľňu žiadostí v stavebnom konaní?

 
Názov
X.1
 
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.áno
1Banská Bystrica0,5 b.áno Stavebný
úrad má prostredníctvom iPoint mesta Banská Bystrica prístup k elektronickému
podaniu „Ohláseniu drobnej stavby“.

viď link
1Bardejov0,5 b.ánoviď link
1Bratislava - Rača0,5 b.áno
1Brezno0,5 b.áno podatelna@brezno.sk
1Bytča0,5 b.áno www.bytca.sk KORWIN
1Dubnica nad Váhom0,5 b.áno Komunikácia s úradom
elektronicky - CIVITAS viď link
1Krompachy0,5 b.áno na webovej stránke mesta: podatelna@krompachy.sk
1Martin0,5 b.áno
1Modra0,5 b.áno www.slovensko.sk
1Moldava nad Bodvou0,5 b.áno schwartzova.beata@moldava.sk
1Piešťany0,5 b.áno www.slovensko.sk /lokátor služieb/lokalita/Piešťany
1Považská Bystrica0,5 b.ánoviď link 6ed7ad546db1c5ca919d
1Prievidza0,5 b.ánoviď link
1Senec0,5 b.áno
1Šurany0,5 b.áno www.surany.sk
1Svidník0,5 b.áno
1Trnava0,5 b.áno podatelna@trnava.sk
1Veľký Meder0,5 b.áno
Priemer0,11 b.
20Banská Štiavnica0 b.nie
20Bratislava - Devínska Nová Ves0 b.nie
20Bratislava - Dúbravka0 b.nie
20Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
20Bratislava - Nové Mesto0 b.nie
20Bratislava - Petržalka0 b.nie Hlavné mesto Bratislava a mestské časti ako
partneri projektu podali v roku 2012 na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR žiadosť o dotáciu na
projekt Elektronizácia služieb Bratislavskej samosprávy. Cieľom projektu je sprístupnenie a zabezpečenie
všeobecnej použiteľnosti elektronických služieb Bratislavskej samosprávy. Služby budú za pomoci vytvoreného Integrovaného informačného systému
sprístupnené občanom a podnikateľom. Zavedené e-služby budú v súlade s konceptom e-služieb poskytovaných štátnou správou. Implementáciou projektu sa
vytvorí jednotné centrálne riešenie pre úrady Bratislavskej samosprávy. Projekt je v súčasnosti v procese realizácie VO, samotná realizácia projektu je naplánovaná na koniec
roka 2014.
20Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie
20Bratislava - Ružinov0 b.nie
20Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
20Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
20Čadca0 b.nie
20Detva0 b.nie
20Dolný Kubín0 b.nie
20Dunajská Streda0 b.nie
20Fiľakovo0 b.nie Žiadosti sa prijímajú
v podateľni v písomnej forme.
20Galanta0 b.nie
20Handlová0 b.nie
20Hlohovec0 b.nie
20Holíč0 b.nie
20Humenné0 b.nie
20Kežmarok0 b.nie
20Kolárovo0 b.nie
20Komárno0 b.nie
20Košice0 b.nie
20Kysucké Nové Mesto0 b.nie
20Levice0 b.nie
20Levoča0 b.nie
20Liptovský Mikuláš0 b.nie Elektronickú podateľňu, tak ako ju chápe zákon o elektronických
službách (eGov), nemáme (s elektronickým podpisom). V niektorých
prípadoch uplatňujeme možnosť, že sa žiadosti prijímajú aj emailom a následné
niektoré doklady sa doručia osobne, resp. pri výstupných dokumentoch sa
podpíšu (žiadosti a tlačivá pre klientov máme umiestnené na webe
v sekcii CSOM);
Pozn.: na zavedenie eGOV služieb získalo mesto nenávratný finančný príspevok, po implementácii projektu bude zriadená aj elektronická podateľňa.
viď link
20Lučenec0 b.nie
20Malacky0 b.nie
20Michalovce0 b.nie
20Myjava0 b.nie Máme zverejnené vzory tlačív.
viď link
20Nitra0 b.nie
20Nová Dubnica0 b.nie
20Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
20Nové Zámky0 b.nie
20Partizánske0 b.nie Elektronická podateľňa sa vytvorí prostredníctvom projektu Opis
20Pezinok0 b.nie
20Poprad0 b.nie
20Prešov0 b.nie
20Púchov0 b.nie Tlačivá a formuláre sú
zverejnené na webovej stránke mesta, zatiaľ mesto prijíma písomné žiadosti
a eviduje ich cez centrálnu elektronickú evidenciu pošty. Plánovali sme
riešiť elektronickú podateľňu cez výzvy OPIS, vzhľadom k tomu, že pre
menšie mestá neboli vyhlásené, pripravujeme elektronickú schránku mesta.
20Revúca0 b.nie žiadosti obsahujú prílohy vrátane projektovej dokumentácie, ktorú je nutné prložiť v papierovej forme
20Rimavská Sobota0 b.nie
20Rožňava0 b.nie
20Ružomberok0 b.nie
20Sabinov0 b.neodpovedali
20Šaľa0 b.nie
20Šamorín0 b.nie
20Sečovce0 b.nie Nie je potrebná , žiadosti sa vybavujú priebežne v zákonne stanovenej lehote.
20Senica0 b.nie
20Sereď0 b.nie
20Skalica0 b.nie
20Smižany0 b.nie
20Snina0 b.nie
20Spišská Nová Ves0 b.nie
20Stará Ľubovňa0 b.nie
20Stará Turá0 b.nie
20Stropkov0 b.nie
20Stupava0 b.nie
20Štúrovo0 b.nie
20Trebišov0 b.nie
20Trenčín0 b.nie
20Tvrdošín0 b.nie
20Veľké Kapušany0 b.nie
20Veľký Krtíš0 b.nie
20Vráble0 b.nie
20Vranov nad Topľou0 b.nie
20Žiar nad Hronom0 b.nie aktuálne pripravujeme, spustí sa od r. 2015
20Žilina0 b.nie Mesto Žilina malo už od
predchádzajúceho hodnotenia TIS 2012 snahu vyriešiť tieto body, ale vzhľadom na
jej finančnú náročnosť sme to nechali na elektronizáciu služieb cez OPIS, ktorý
v súčasnej dobe rozbiehame.
20Zlaté Moravce0 b.nie
20Zvolen0 b.nie v roku 2014 podpísalo mesto zmluvu
na realizáciu projektu „Elektronizácia služieb miest
„eMestá“ z Operačného
programu Informatizácia samosprávy“
91BratislavaStavebné konanie je v priamej pôsobnosti mestských častí, nie bratislavského magistrátu.
91Košice - Dargovských hrdinovkompetencia mesta KE
91Košice - JuhMČ nemá stavebný úrad
91Košice - Nad jazeromMČ nemá v kompetencii
91Košice - SeverMČ nezabezpečuje kompetencie na úseku stavebného poriadku. Stavebným úradom je mesto Košice.
91Košice - Sídlisko KVPMČ nevydáva povolenia v stavebnom konaní
91Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
91Košice - Staré MestoNie je v pôsobnosti MČ Košice Staré Mesto
91Košice - ZápadMČ Košice – Západ nemá kompetencie v oblasti územného plánovania a stavebného úradu.
91TopoľčanyMesto Topoľčany je zaradené v procese poskytnutia grantu na projekt „Elektronizácia služieb mesta Topoľčany“ cez OPIS
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte