X.2. Má MsÚ vytvorený elektronický register/elektronickú evidenciu žiadostí v stavebnom konaní s možnosťou sledovania stavu žiadosti zverejnenou na internetovej stránke?

 
Názov
X.2
 
1Bánovce nad Bebravou0,5 b.áno
1Banská Bystrica0,5 b.áno Elektronický register všetkých podaní je súčasťou ISS mesta Banská Bystrica. Systém nie je z externého prostredia prístupný.
1Bytča0,5 b.áno www.bytca.sk KORWIN
1Krompachy0,5 b.áno na webovej stránke mesta: viď link
1Modra0,5 b.ánoviď link
1Prievidza0,5 b.ánoviď link
Priemer0,03 b.
7Banská Štiavnica0 b.nie
7Bardejov0 b.nie bez možnosti sledovať na internete
7Bratislava - Dúbravka0 b.nie
7Bratislava - Karlova Ves0 b.nie
7Bratislava - Nové Mesto0 b.nie
7Bratislava - Petržalka0 b.neodpovedali Mestská časť ale zverejňuje
v zmysle odporúčaní TIS žiadosti o UR, vydané UR, žiadosti o SP
a vydané SP :

viď link
7Bratislava - Podunajské Biskupice0 b.nie stavebné konania sú zo zákona neverejné, zverejňujú sa len doručovania formou verejnej vyhlášky.
7Bratislava - Rača0 b.nie
7Bratislava - Ružinov0 b.nie
7Bratislava - Staré Mesto0 b.nie
7Bratislava - Vrakuňa0 b.nie
7Brezno0 b.nie v súčasnosti je predmetom projektu OPIS Brezno
7Čadca0 b.nie
7Detva0 b.nie
7Dolný Kubín0 b.nie
7Dubnica nad Váhom0 b.nie
7Dunajská Streda0 b.nie
7Fiľakovo0 b.nie Mesto má vytvorený písomný
register prijímaných žiadostí v stavebnom konaní.
7Galanta0 b.nie
7Handlová0 b.nie
7Hlohovec0 b.nie
7Holíč0 b.nie pripravuje sa v rámci eGov
7Humenné0 b.nie
7Kežmarok0 b.nie
7Kolárovo0 b.nie
7Komárno0 b.nie
7Košice0 b.nie
7Kysucké Nové Mesto0 b.nie
7Levice0 b.nie
7Levoča0 b.nie
7Liptovský Mikuláš0 b.nie
7Lučenec0 b.nie
7Malacky0 b.nie
7Michalovce0 b.nie
7Moldava nad Bodvou0 b.nie
7Myjava0 b.nie
7Nitra0 b.nie
7Nová Dubnica0 b.nie
7Nové Mesto nad Váhom0 b.nie
7Nové Zámky0 b.nie
7Partizánske0 b.nie Elektronický register sa vytvorí vrámci projektu Opis
7Pezinok0 b.nie
7Piešťany0 b.nie Stavebný úrad má elektronickú evidenciu, bez možnosti
sledovania stavu žiadostí na internete (zatiaľ nerealizovaný projekt
elektronizácie služieb OPIS)
7Poprad0 b.nie
7Považská Bystrica0 b.nie bez možnosti sledovať viď link 6ed7ad546db1c5ca919d
7Prešov0 b.nie
7Púchov0 b.nie
7Revúca0 b.nie zatiaľ bez možnosti sledovania stavu žiadosti
7Rimavská Sobota0 b.nie
7Rožňava0 b.nie
7Ružomberok0 b.nie
7Sabinov0 b.neodpovedali
7Šaľa0 b.nie
7Šamorín0 b.nie
7Sečovce0 b.nie Nie je potrebný, žiadosti sa vybavujú priebežne.
7Senec0 b.nie
7Senica0 b.nie
7Sereď0 b.nie
7Skalica0 b.nie
7Smižany0 b.nie
7Snina0 b.nie
7Spišská Nová Ves0 b.nie
7Stará Ľubovňa0 b.nie
7Stará Turá0 b.nie
7Stropkov0 b.nie
7Stupava0 b.nie
7Štúrovo0 b.nie
7Šurany0 b.nie
7Svidník0 b.nie
7Trebišov0 b.nie
7Trenčín0 b.nie
7Trnava0 b.nie
7Tvrdošín0 b.nie
7Veľké Kapušany0 b.nie
7Veľký Krtíš0 b.nie
7Veľký Meder0 b.nie
7Vráble0 b.nie elektronická podateľňa (možnosť zaslať akúkoľvek poštu formou e-mailu) vo všeobecnosti existuje - podatelna@vrable.sk
7Vranov nad Topľou0 b.nie
7Žiar nad Hronom0 b.nie aktuálne pripravujeme, spustí sa od r. 2015
7Žilina0 b.nie Nebolo možné splniť pre
finančnú náročnosť. Bude predmetom OPIS-u.
7Zlaté Moravce0 b.nie
7Zvolen0 b.nie
89BratislavaStavebné konanie je
v priamej pôsobnosti mestských častí, nie bratislavského magistrátu. Magistrát
zverejňuje vydané záväzné stanoviska k investičnej činnosti na svojej
oficiálnej internetovej stránke.
89Bratislava - Devínska Nová Ves
89Košice - Dargovských hrdinovkompetencia mesta KE
89Košice - JuhMČ nemá stavebný úrad
89Košice - Nad jazeromMČ nemá v kompetencii
89Košice - SeverMČ nezabezpečuje kompetencie na úseku stavebného poriadku. Stavebným úradom je mesto Košice.
89Košice - Sídlisko KVPMČ nevydáva povolenia v stavebnom konaní
89Košice - Sídlisko Ťahanovcev kompetencii mesta Košice
89Košice - Staré MestoNie je v pôsobnosti MČ Košice Staré Mesto
89Košice - ZápadMČ Košice – Západ nemá kompetencie v oblasti územného plánovania a stavebného úradu.
89MartinStavebné konanie je prenesený výkon štátnej správy (nie samosprávna činnosť), t.j. v zmysle
čl.2 ods. 2 ústavy SR môže obec konať
iba na základe ústavy, v jej medziach a v rozsahu
a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Nakoľko zákon neupravuje postup
vytvorenia elektronickej evidencie žiadostí v stavebnom konaní
s možnosťou sledovania stavu žiadosti a ich následné zverejnenie na
internete, nie je možné takúto evidenciu zo strany obce viesť.
89TopoľčanyMesto Topoľčany je zaradené v procese poskytnutia grantu na projekt „Elektronizácia služieb mesta Topoľčany“ cez OPIS
 

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte