Rožňava

Pridať do porovnania
Známka
B
Celkové hodnotenie
60 %
Pozícia
5.
Vývoj pozície v rámci 100 miest
I. Prístup k informáciám
 
 
100 %
II. Účasť verejnosti na rozhodovaní
 
 
47 %
III. Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
 
 
70 %
IV. Predaj a prenájom majetku
 
 
45 %
V. Rozpočet
 
 
69 %
VI. Dotácie a granty
 
 
29 %
VII. Byty a sociálne zariadenia
 
 
23 %
VIII. Personálna politika
 
 
40 %
IX. Etika a konflikt záujmov
 
 
0 %
X. Územné plánovanie a stavebný úrad
 
 
80 %
XI. Obecné podniky a investície
 
 
100 %
 
 Priemer za všetky mestá
 Rožňava
 Známka
B
na škále od F (0 - 9 %) po A+ (80 - 100 %)
 
 Celkové hodnotenie
60 %
 Pozícia
5.
Zložky hodnotenia
Hodnota
 
Kvalita ?
  I.
Prístup k informáciám
100 %
  II.
Účasť verejnosti na rozhodovaní
47 %
  III.
Verejné obstarávanie a zabezpečovanie služieb
70 %
  IV.
Predaj a prenájom majetku
45 %
  V.
Rozpočet
69 %
  VI.
Dotácie a granty
29 %
  VII.
Byty a sociálne zariadenia
23 %
  VIII.
Personálna politika
40 %
  IX.
Etika a konflikt záujmov
0 %
  X.
Územné plánovanie a stavebný úrad
80 %
  XI.
Obecné podniky a investície
100 %

Rebríčky

Analýzy

O projekte

Sledujte nás

vyjadrite vašu podporu

Darujte